Eén van de grootste camperverzekeraars van Nederland

Geen reparatieplicht bij schade aan uw camper

Bij Camperverzekerd bent u vrij om uw camper te laten herstellen bij wie u wenst. Wel werken wij samen met de beste camper schadeherstellers van Nederland onder de naam RE-CAMP. Een schadereparatie via een RE-CAMP schadehersteller biedt u enkele voordelen, maar is géén verplichting.

Ook als u de schade niet wenst te repareren krijgt u bij Camperverzekerd gewoon de volledige schade vergoed (onder aftrek van het eigen risico; € 125,-). De totale schade (bij sommige schades, bijvoorbeeld hagel, geldt waardevermindering van uw camper) wordt door een schade-expert in kaart gebracht en vervolgens volledig door Camperverzekerd aan u vergoed in contanten. Indien er sprake is van een getaxeerde camper waarbij de schade niet gerepareerd wordt, dient de camper opnieuw getaxeerd te worden.

Niet elke verzekeraar vergoed aan u de volledige schade indien u de camper niet laat repareren. Raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden voor meer informatie.

Indien u de schade aan uw camper niet wenst te laten herstellen, maar in contanten uitgekeerd wenst te krijgen van de verzekeraar, ontvangt u bijvoorbeeld van camperverzekeraar DOA maar 60% van de totale schade en bij de camperverzekering van Unigarant/ANWB en AVECO zelfs slechts 50% van de schade!

De bovengenoemde camperverzekeraars kennen in de polisvoorwaarden de volgende passages met betrekking tot de schade-uitkering en het niet repareren van de schade:

DOA

In geval van gedeeltelijke vernietiging of beschadiging van de kampeerauto, vergoeden wij de reparatiekosten tot ten hoogste het verschil tussen de waarde van de kampeerauto onmiddellijk vóór de gebeurtenis en de restantwaarde volgens de navolgende normen:
60% indien de schade niet wordt hersteld of indien deze wordt hersteld door een ander dan hierboven bedoeld herstelbedrijf onder aftrek van het van toepassing zijnde eigen risico.

ANWB/Unigarant

Indien u besluit de schade niet te herstellen, dan vergoeden wij 50% van de herstelkosten exclusief de BTW.

Aveco

In geval van beschadiging van de camper vergoedt verzekeraar de herstelkosten tot ten hoogste de vastgestelde waarde direct voor het ongeval onder aftrek van de waarde van de restanten. Zijn de herstelkosten hoger, dan is er sprake van totaal verlies. Indien geen herstel van schade plaatsvindt of herstel van schade vindt plaats door verzekeringnemer zelf, vergoedt verzekeraar maximaal 50% van de herstelkosten.

Waarom niet repareren?

Er zijn diverse redenen te bedenken waarom u de schade aan uw camper niet zou laten repareren. Bijvoorbeeld indien u van plan bent om de schade zelf te repareren of indien het een kleine schade betreft. Ook als u van plan bent om bijvoorbeeld uw camper te verkopen kan dat een reden zijn om de schade niet te laten herstellen. Stel dat u bijvoorbeeld een forse schade heeft aan u camper. In dat geval kan een reparatie ingrijpende en soms zelfs nadelige gevolgen hebben voor de kampeerauto. Vele camperaars kiezen er in dat geval vaak voor om de schadecamper dan in te ruilen voor een ander exemplaar. De schade wordt door Camperverzekerd dan evengoed vergoed in contanten, zodat u volledig schadeloos wordt gesteld en geen verplichting heeft om toch te moeten repareren.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Camperverzekerd.