Logo Camperverzekerd

https://www.camperverzekerd.nl/blog/camper-verhuren-nadelen

Printdatum: 18-04-2021


Verhuur van uw camper? Weet u dat echt zeker?

Camperen is populair! Door het groeiende aantal camperliefhebbers zien ook camperverhuurbedrijven en verhuurbemiddelaars commerciële kansen in de campermarkt. Het is niet altijd mogelijk om zelf het hele jaar met uw camper op reis te gaan. De camper staat in sommige gevallen misschien een groot deel van het jaar stil. En de kosten lopen natuurlijk gewoon door. Het lijkt daarom aantrekkelijk om de camper zelf te verhuren, via een verhuurbemiddelaar of via een camperverhuurbedrijf en zo de kosten van het camperbezit enigszins terug te verdienen. Maar is dat echt wel zo'n goed idee?Camper verhuur nadelen

Uiteraard is dit blogartikel niet bedoeld om u te weerhouden van het verhuren van uw camper. U bent immers capabel genoeg om daarin uw eigen keuze te maken. Verhuur brengt echter ook risico’s met zich mee die vaak onbesproken blijven. En daardoor misschien ook onbekend kunnen zijn. Verhuurbemiddelaars benoemen namelijk doorgaans alleen de voordelen van verhuur. Graag breng ik daarom enkele (verzekeringsgerelateerde) risico’s en mogelijke nadelen voor u in kaart.

Mensen die een camper huren doen dit vaak om een camper 'eens uit te proberen'. Zij hebben dus zelf geen camper en vaak weinig rijervaring met grote(re) voertuigen. Door de omvang van de camper en de geringe rijervaring is het soms lastig om verkeerssituaties goed in te schatten. Een ongeluk zit dan in een klein hoekje. Daarnaast is de camper (in geval van verhuur) geen eigendom van de bestuurder zelf. Helaas is gebleken dat mensen dan toch net iets minder voorzichtig zijn.

Een groot deel van de verhuurde campers komt daardoor terug met schade. Voor veel verzekeraars is dit een belangrijke reden om het risico van verhuur niet te willen verzekeren. De premie-inkomsten wegen dan namelijk niet op tegen het risico dat men loopt.

Kan ik mijn verhuurde camper dan nergens verzekeren?

Uiteraard zijn er ook maatschappijen die wel bereid zijn om de particuliere (of zakelijke) verhuur van uw camper te verzekeren. Door het verhoogde risico van verhuur, gelden er dan wel vaak afwijkende polisvoorwaarden. Zo kan er bijvoorbeeld een limiet worden gesteld aan het aantal weken dat u de camper jaarlijks mag verhuren. Ook kan er een aanzienlijke premietoeslag van toepassing zijn. Deze toeslag bedraagt doorgaans minimaal 75% en komt bovenop het reguliere tarief.

Een verhoogd eigen risico bij verhuur

Daarnaast kunt u te maken krijgen met een verplicht extra eigen risico bij schade. Het minimale extra eigen risico bedraagt veelal € 750,- per schadegebeurtenis. Een dergelijk extra eigen risico bij verhuur komt dan bovenop het standaard eigen risico. Uiteraard kunt u er voor kiezen om dit (extra) eigen risico door te berekenen aan uw huurder. Het is dan wel belangrijk om dit goed vast te leggen in de huurovereenkomst of het bedrag vooraf als borg te innen.

Uw waardegarantie vervalt bij verhuur

Een andere beperking in de voorwaarden heeft betrekking op de eventuele schadevergoeding in geval van totaalverlies of diefstal. Reguliere camperverzekeringen kennen vaak een waardegarantie van 5 jaar. U bent dan bijvoorbeeld verzekerd voor de nieuwwaarde, aankoopwaarde of taxatiewaarde van uw camper. De maatschappij garandeert dan een vaste schadevergoeding als de camper binnen een bepaalde periode totaal verloren gaat.

Deze regeling geldt echter niet als er sprake is van verhuur. U krijgt dan namelijk slechts de op dat moment geldende dagwaarde uitgekeerd. Met dit bedrag is het natuurlijk niet mogelijk om een gelijkwaardige camper terug te kopen. U kunt er dan voor kiezen om een vervangende camper van mindere kwaliteit terug te kopen, of het verschil uit eigen zak bij te betalen. In beide gevallen betekent dit een aanzienlijke en veelal onverwachte financiële tegenvaller.

Besluit u uw camper te gaan verhuren; kijk dan ook goed of verduistering is meeverzekerd en zorg ervoor dat pechhulp, repatriëring en eventueel vervangend vervoer goed geregeld is. U wilt immers niet dat uw camper na de verhuurperiode in het buitenland achterblijft met pech.

Heeft een schade gevolgen voor mijn no-claimkorting?

Jazeker! Als een schade wordt veroorzaakt door een huurder heeft dit gevolgen voor de no-claimkorting van úw camperverzekering met verhuurdekking. U bent als verhuurder immers de verzekeringnemer en schades komen daarmee voor uw rekening.

Als een camper meerdere keren per jaar wordt verhuurd is de kans groot dat er regelmatig een schade ontstaat. Uw no-claimkorting wordt lager als een huurder schuld heeft aan het incident. De reeds verhoogde verzekeringspremie (verhuurtoeslag) wordt hierdoor vervolgens alleen nog maar hoger. Ook worden er per schuldschade 5 schadevrije jaren bij u in mindering gebracht. Een laag of negatief aantal schadevrije jaren kan weer gevolgen hebben als u ooit besluit om te wisselen van verzekeraar. U zou dan bijvoorbeeld nog meer premie kwijt zijn voor een nieuwe camperverzekering of een verzekeraar kan er zelfs voor kiezen om u geen verzekering te bieden in geval van een negatief aantal schadevrije jaren.

Eventuele schades worden op uw naam geregistreerd in het Fraude Informatie Systeem Holland (FISH). Verzekeraars controleren deze database als u een motorrijtuigverzekering (auto, motor of camper) bij hen aanvraagt. Als blijkt dat uw naam bovengemiddeld vaak in FISH voorkomt, dan kan een maatschappij u mogelijk niet accepteren. Een onwenselijke situatie!

Belasting

De motorrijtuigbelasting voor een camper bedraagt slechts een kwart van de belasting die voor een personenauto geldt. U betaalt voor uw camper het zogenoemde kwarttarief. Dit kwarttarief is echter niet meer van toepassing als u het voertuig gaat verhuren. Zodra er sprake is van bedrijfsmatige verhuur bent u namelijk het halftarief verschuldigd. U betaalt dan dus de helft van het gebruikelijke tarief voor personenauto's.

Het halftarief is ook van toepassing als het kenteken van uw camper (tijdelijk) wordt overgeschreven op naam van de huurder. In dat geval dient de huurder het halftarief aan de belastingdienst te voldoen.

Bij het verhuren van één camper enkele weken per jaar, hoeven de huuropbrengsten niet aangegeven te worden bij de Belastingdienst. Is de verhuur bedrijfsmatig, dan moet dat wel. De precieze grens tussen recreatieve en bedrijfsmatige verhuur ligt niet vast. Voor absolute zekerheid is het verstandig de belastinginspecteur vooraf om een oordeel te vragen.

U kunt als verhuurder aansprakelijk worden gesteld

Ook als particuliere verhuurder van uw camper kunt u aansprakelijk worden gesteld door een huurder en loopt u (financieel) risico.

Stel dat u uw camper verhuurt en uw camper komt terug met schade welke hersteld moet worden. Indien u uw camper ook direct weer voor een volgende (aansluitende) periode heeft verhuurd kunt u in de problemen raken als u de volgende huurder niet tijdig uw camper kan bieden wegens de schade die is gereden door de vorige huurder.

Als verhuurder bent u gehouden om de camper van het overeengekomen merk en type op de afgesproken datum aan een huurder ter beschikking te stellen. Doet u dat niet dan schiet u toerekenbaar tekort en kan een huurder u hiervoor aansprakelijk stellen. U zou dan bijvoorbeeld op eigen kosten een gelijkwaardige vervangende camper moeten leveren aan de huurder. Als u als verhuurder geen andere geschikte en gelijkwaardige camper kan leveren, of als de huurder niet akkoord gaat met dit alternatief dan kan de huurovereenkomst worden ontbonden. In dat geval kan de huurder dan aanspraak maken op een schadevergoeding. Deze vergoeding kan bestaan uit de extra kosten die een huurder moet maken om elders een vergelijkbare camper te huren. Gaat een huurder akkoord met een vervangende camper met minder functionaliteiten dan zal dat ook gecompenseerd moeten worden middels een lagere huurprijs. Het recht op een lagere huurprijs wegens minder huurgenot is namelijk wettelijk vastgelegd. Het niet tijdig kunnen leveren van uw camper aan een huurder kan dus nadelige financiële consequenties met zich meebrengen.

Conclusie?

U kunt er voor kiezen om uw camper te gaan verhuren. Er zijn camperaars die met verhuur voordeel behalen. Toch adviseer ik u goed na te denken of u daadwerkelijk wilt overgaan tot verhuur. Verhuur kan op verschillende manieren leiden tot financieel nadeel of ander ongemak. De gewenste kostenbesparing door verhuur is in veel gevallen dan ook helaas niet aan de orde. En laten we bovendien ook eerlijk zijn. Wilt u écht dat iemand anders met uw kostbare bezit op reis gaat....? Ik wens u een goed camperjaar met ontzettend veel reisdagen zodat u zelf optimaal kunt genieten van uw prachtige bezit!

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met het verhuren van uw camper. Heeft u positieve en/of negatieve ervaringen met het verhuren van uw camper? Laat het ons en uw medecamperaars weten door te reageren op dit blog!