Logo Camperverzekerd

https://www.camperverzekerd.nl/blog/premieverhoging-nkc-camperverzekering

Printdatum: 10-08-2020


Premieverhoging NKC camperverzekering 2016

De Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) heeft met ingang van donderdag 15 september 2016 de premies én polisvoorwaarden van de NKC camperverzekering in het nadeel van haar verzekerden aangepast.

De NKC heeft dit nieuws op vrijdag 16 september 2016 onder andere via een nieuwsbrief per e-mail aan haar zakelijke partners kenbaar gemaakt. Premieverhoging MKC camperverzekering

Bijzonder is dat in de NKC nieuwsbrief van 15 september 2016, door NKC verzonden aan alle NKC leden, niet wordt gesproken over deze wijzigingen.

Camperaars met een NKC camperverzekering ontvangen van de NKC een brief over de wijzigingen.

Op vrijdag 16 september ontvingen wij direct enkele telefonische meldingen van NKC leden met vragen. Reden om extra informatie te verstrekken over de aangekondigde wijzigingen van NKC.

Eerder geen premieverhoging aangekondigd

In november 2015 meldde NKC, in een commerciële mailing naar NKC leden die nog geen NKC camperverzekering hadden, dat de premie van de NKC camperverzekering in 2016 gelijk zou blijven.

Opmerkelijk daarom dat 10 maanden later de premies toch fors verhoogd zijn. Tevens zijn ook de polisvoorwaarden van de NKC camperverzekering nadelig aangepast.

Waarom NKC de premies en voorwaarden wijzigt

Als reden van de premieverhoging van de camperverzekering geeft NKC onder andere aan dat er steeds meer én duurdere schades uitgekeerd worden. De kosten zijn bij NKC hoger dan de ontvangen premies op de camperverzekering. Schade als gevolg van noodweer wordt hierbij als een reden genoemd.

Wanneer wijzigen de premies en polisvoorwaarden?

Voor nieuwe NKC camperverzekeringen afgesloten vanaf 15 september zijn de nieuwe premies en voorwaarden direct van kracht.

Heeft u reeds een lopende camperverzekering bij NKC? Vanaf 1 oktober 2016 gaan de hogere premies en verslechterde voorwaarden ook voor u gelden.

Het exacte moment waarop deze nadelige wijzigingen worden doorgevoerd hangt af van de contractsvervaldatum van uw NKC camperverzekering. Wordt uw NKC camperverzekering jaarlijks verlengd op 18 december (voorbeelddatum) dan worden de hogere premie en aangepaste polisvoorwaarden vanaf deze datum voor u van kracht.

Op uw polisblad van uw NKC camperverzekering kunt u uw contractsvervaldatum terugvinden.

Premieverhoging camperverzekering NKC

NKC verhoogt de premies voor de WA dekking met 9,5% en de premies voor de Casco dekking met maar liefst 13%.

De premie voor de aanvullende dekking No-claimbescherming wordt verhoogd naar 127,05 euro per jaar inclusief assurantiebelasting. Nieuw is ook dat ten behoeve van pechhulp een bedrag van 24,20 euro per jaar extra is opgevoerd in de premie indien een camper ouder dan 10 jaar is. Als reden hiervoor geeft de NKC aan dat campers ouder dan 10 jaar meer gebruik maken van pechhulp in het buitenland.

Heeft u een camper van 2005 of ouder WA + Volledig Casco (all-risk) verzekerd met als aanvullende dekking No-claimbescherming? Dan wordt in uw geval op alle fronten uw premie verhoogd. In de praktijk betekent dit dat premieverhogingen van 100 euro op jaarbasis geen uitzonderingen zijn!

Wijziging voorwaarden camperverzekering NKC

Buiten de premieverhoging vinden er ook diverse nadelige wijzigingen plaats in de polisvoorwaarden van de NKC camperverzekering.

Extra hoog eigen risico

De meest opmerkelijke wijzigingen hebben betrekking op het eigen risico. Standaard hanteert de NKC op haar camperverzekering een eigen risico van 250 euro. Is er sprake van een eenzijdige aanrijding (bijvoorbeeld botsing met paaltje, muur of ander obstakel hetgeen de meest voorkomende casco schades zijn) dan geldt er bovenop het standaard eigen risico van 250 euro nog eens een extra eigen risico van 250 euro. U heeft dus in totaal 500 euro eigen risico!

Ook bij ruitschade zijn de eigen risicobedragen verhoogd. Wordt de ruit vervangen of gerepareerd door een niet aangesloten schadehersteller dan geldt er bovenop het standaard eigen risico van 250 euro nog eens een extra eigen risico van 150 euro. U heeft dan in totaal een eigen risico van 400 euro!

Uitlenen: extra eigen risico

Leent u de camper bovendien ook wel eens uit aan uw vrienden, familie of kennissen? Zodra er een andere bestuurder dan uzelf of uw partner met uw camper rijdt en er ontstaat schade aan de camper dan geldt er bovenop het standaard eigen risico van 250 euro nog eens een extra eigen risico van maar liefst 750 euro! U heeft dan in totaal een eigen risico van 1.000 euro!

Benieuwd wat uw premie wordt?

De nieuwe premies van de NKC camperverzekering zijn nu al te berekenen via de website van de NKC.

De nieuwe polisvoorwaarden van de NKC camperverzekering kunt u nu ook al inzien.

Niet eens met de wijzigingen van NKC?

De NKC informeert in haar brief haar leden met een NKC camperverzekering niet over de mogelijkheid tot het recht van opzegging van de NKC camperverzekering als gevolg van de nadelige wijzigingen.

Indien u het echter niet eens bent met de nadelige premieverhoging en/of de wijziging van uw polisvoorwaarden heeft u het recht om de nieuwe polis te weigeren op het moment dat uw NKC camperverzekering verlengd wordt. Dit recht voor u is vastgelegd in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden NKC 04-2014. Bent u het oneens met de wijzigingen en wilt u de NKC camperverzekering beëindigen? Meldt u dit dan schriftelijk bij NKC.

Buiten de wijziging van de voorwaarden en premie kunt u een lopende verzekering (langer dan een jaar gelopen) altijd direct opzeggen met een maand opzegtermijn. Eventueel vooruitbetaalde premie wordt dan door NKC met u verrekend. U hoeft dus niet te wachten totdat u bericht ontvangt van NKC over deze nadelige aanpassingen. Een opzegging en overstap naar een andere camperverzekering kan snel geregeld worden.

Wilt u uw camperverzekering bij NKC opzeggen? U kunt gebruik maken van de gemakkelijke en gratis overstapservice.