Logo Camperverzekerd

https://www.camperverzekerd.nl/fraudebeleid

Printdatum: 11-07-2020


Fraudebeleid van Camperverzekerd

Ons fraudebeleid;

Wederzijds vertrouwen

Vertrouwen is een van de belangrijkste pijlers in de relatie die Camperverzekerd met zijn klanten aan gaat. Dat vertrouwen zorgt er ook voor dat we op een unieke en "recht-door-zee" manier de schademeldingen kunnen behandelen: snel en soepel.

Wij merken echter ook dat een kleine groep klanten helaas misbruik maakt van dit vertrouwen door te frauderen bij schades of aanvragen. Het verzekeren via internet is "redelijk" anoniem. Er is namelijk geen persoonlijk contact waarbij je elkaar lijfelijk spreekt en ziet. Internet is daarom een middel om makkelijker te kunnen frauderen. Wij zijn ons hiervan terdege bewust en controleren daarom scherp op (mogelijke) fraude.

Veel mensen beseffen niet wat er gebeurt als er iemand fraudeert. Daarom vertellen wij u graag meer over dit onderwerp.

Wat verstaat Camperverzekerd onder fraude?

Onder fraude verstaan wij "het doelbewust benadelen en/of misleiden van Camperverzekerd en/of de risicodrager(s) om er zelf (of een ander) (financieel) beter van te (laten) worden".

Een aantal voorbeelden (niet-limitatieve opsomming):

Zoals aangegeven gaan we uit van vertrouwen. Soms hebben we het idee dat een aanvraag of (schade)melding niet helemaal in orde is. Elke aanvraag en (schade)melding wordt namelijk zorgvuldig vastgelegd en bekeken. Op deze manier voorkomen we misverstanden. Als we denken dat er iets niet klopt, dan stellen we altijd een uitgebreid onderzoek in.

Maatregelen bij fraude

Als er fraude in het spel is kunnen we de volgende maatregelen nemen (niet-limitatieve opsomming):

Daarom

Klanten die te goeder trouw zijn wensen niet de dupe te worden van fraude. Via uw premie betaalt u - als betrouwbare klant - mee aan het frauduleuze gedrag van anderen. Dat willen wij niet. Daarom doen wij aan fraudebestrijding en treffen wij maatregelen indien wij fraude ontdekken.