Logo Camperverzekerd

https://www.camperverzekerd.nl/hulpverlening-buitenland

Printdatum: 20-10-2021


Hulpverlening buitenland

Wanneer u in het buitenland hulpverlening nodig heeft vanwege een schade met uw camper, heeft u ongeacht uw dekking (WA, WA + Beperkt Casco of WA + Casco) ter plaatse recht op de Camperverzekerd Help Service.

U kunt de Camperverzekerd Help Service 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer +31 (0)88 877 80 88. U vindt het telefoonnummer tevens op uw groene kaart (Internationaal Verzekeringsbewijs).

De groene kaart ontvangt u bij uw Camperverzekerd polis. Op de groene kaart staan telefoonnummers van de hulpdiensten voor het geval u schade of pech heeft. Wij raden u dan ook aan de groene kaart altijd mee te nemen indien u met de camper de weg opgaat.

Wanneer heeft u recht op hulp of vergoeding?

U heeft recht op hulp en/of vergoeding van de kosten indien;

Het recht op hulp ontstaat wanneer u met de camper en/of de gekoppelde aanhanger door een ongeval, brand of enig ander van buiten komend onheil (waaronder niet wordt verstaan een mechanisch of elektronisch defect) niet meer kan rijden en/of de bestuurder daardoor niet meer in staat is de camper te besturen, terwijl geen van de inzittenden bevoegd en in staat is het besturen over te nemen.

Let op: Indien u ook (pech)hulpverlening (onder andere hulp bij: mechanisch- of elektronisch defect, uitval van de bestuurder) wenst mee te verzekeren, dient u Doorlopende reis mee te verzekeren!

Waaruit bestaat de hulpverlening?

De hulpverlening binnen het geldigheidsgebied in het buitenland omvat;

  1. het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging en slepen van de camper naar de dichtstbijzijnde garage waar de schade kan worden beoordeeld en/of hersteld;
  2. het vervoer van het beschadigde camper en/of de aanhanger naar één door verzekerde te bepalen adres in Nederland, mits:
  3. de terugreiskosten van de bestuurder en de eventuele inzittenden als op grond van het vermelde onder sub 2 niet met de camper wordt teruggereisd.

Vergoed worden de kosten van vervoer per;

Heeft u uw camper WA + Volledig Casco (All-risks) verzekerd?

Voor campers met een uitgebreide Cascoverzekering (All-risks) is de hulpverlening in het buitenland (zoals genoemd onder sub 1,2 en 3) eveneens van toepassing wanneer:

Daarnaast omvat de hulpverlening in het buitenland voor campers met een uitgebreide Cascoverzekering tevens:

Alle in verband met de hulpverlening door Help Service/de maatschappij voorgeschoten kosten, welke niet in de polis zijn verzekerd, zijn voor rekening van verzekeringnemer en/of de verzekerde. Bij bedragen boven de € 700,- kan een betaling vooraf worden verlangd van verzekeringnemer en/of verzekerde. Bij samenloop van hulpverleningsrechten zal de Help Service niet verwijzen naar andere hulpinstanties. De Help Service/de maatschappij behoudt zich het recht voor gemaakte kosten te verhalen op andere verzekeraars.

Wat te doen indien u aanspraak maakt op hulpverlening in het buitenland?

Indien er recht bestaat op hulpverlening in het buitenland dient u onmiddellijk contact op te nemen met de Camperverzekerd Help Service. U kunt de Camperverzekerd Help Service 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer +31 (0)88 877 80 88. Indien u twijfelt over het recht op hulpverlening kunt u eveneens contact opnemen met de Camperverzekerd Help Service.

Vermeld voor de volledigheid in uw telefoongesprek met de Camperverzekerd Help Service altijd;

De Camperverzekerd Help Service geeft u onder andere hulpverlening in de vorm van adviezen en regelt voor u berging en vervoer van de camper/aanhanger en de inzittenden.

Het takelen, bergen en vervoer wordt uitgevoerd door erkende hulpverleners.

Indien u vragen heeft over de hulpverlening in het buitenland kunt u ook contact opnemen met Camperverzekerd via telefoonnummer +31 224 562 011.