Logo Camperverzekerd

https://www.camperverzekerd.nl/hulpverlening-nederland

Printdatum: 18-04-2021


Hulpverlening Nederland

Wanneer u in Nederland hulpverlening nodig heeft vanwege een schade met uw camper (geen mechanisch of elektronisch defect), heeft u ongeacht uw dekking (WA, WA + Beperkt Casco of WA + Casco) ter plaatse recht op hulp via de Camperverzekerd Help Service.

U kunt de Camperverzekerd Help Service 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer +31 (0)88 877 80 88. U vindt het telefoonnummer tevens op uw groene kaart (Internationaal Verzekeringsbewijs).

De groene kaart ontvangt u bij uw Camperverzekerd polis. Op de groene kaart staan telefoonnummers van de hulpdiensten voor het geval u schade of pech heeft. Wij raden u dan ook aan de groene kaart altijd mee te nemen indien u met de camper de weg opgaat.

Wanneer heeft u recht op hulp of vergoeding?

U heeft recht op hulp en/of vergoeding van de kosten indien;

Het recht op hulp ontstaat wanneer u met de camper en/of de gekoppelde aanhanger door een ongeval, brand of enig ander van buiten komend onheil (waaronder niet wordt verstaan een mechanisch of elektronisch defect) niet meer kan rijden en/of de bestuurder daardoor niet meer in staat is de camper te besturen, terwijl geen van de inzittenden bevoegd en in staat is het besturen over te nemen.

Let op: Indien u ook (pech)hulpverlening (onder andere hulp bij: mechanisch- of elektronisch defect, uitval van de bestuurder) wenst mee te verzekeren, dient u Doorlopende reis mee te verzekeren!

Waaruit bestaat de hulpverlening?

De hulpverlening binnen Nederland omvat;

Wat te doen indien u aanspraak maakt op hulpverlening in Nederland?

Indien er recht bestaat op hulpverlening in Nederland dient u onmiddellijk contact op te nemen met de Camperverzekerd Help Service. U kunt de Help Service 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer +31 (0)88 877 80 88. Indien u twijfelt over het recht op hulpverlening kunt u eveneens contact opnemen met de Camperverzekerd Help Service.

Vermeld voor de volledigheid in uw telefoongesprek met de Camperverzekerd Help Service altijd;

De Camperverzekerd Help Service geeft u onder andere hulpverlening in de vorm van adviezen en regelt voor u berging en vervoer van de camper/aanhanger en de inzittenden.

Het takelen, bergen en vervoer wordt uitgevoerd door erkende hulpverleners.

Indien u vragen heeft over de hulpverlening in Nederland kunt u ook contact opnemen met Camperverzekerd via telefoonnummer 0224 562 011.