Logo Camperverzekerd

https://www.camperverzekerd.nl/blog/uw-camper-stallen

Printdatum: 19-02-2019


Uw camper stallen? Dan graag uw aandacht voor het volgende!

Veel camperaars zijn op dit moment op reis. En stalling van de camper is daarom nu nog helemaal niet aan de orde. Toch komt er een moment dat uw camper voor langere tijd stil komt te staan. En juist dan zijn er veel factoren waar u rekening mee moet houden. Want het stallen van een camper is niet zo eenvoudig als vaak wordt gedacht!

Uw camper stallen

Waar moet ik dan bijvoorbeeld op letten?

Er zijn talloze zaken die van belang zijn als uw camper wordt gestald. Het gaat helaas te ver om ze hier allemaal te bespreken. Wij hebben daarom een selectie gemaakt van de belangrijkste aandachtspunten.

In één van mijn vorige artikelen heb ik u geïnformeerd over vocht in uw camper. Om te voorkomen dat uw camper door vocht wordt aangetast dient u voldoende te ventileren. U kunt hiervoor de ventilatieluiken van het woondeel open zetten. Een andere goede oplossing is het plaatsen van een vochtvreter. Daarnaast is het aan te raden om voorafgaand aan de stalling de camper goed te verwarmen en droog te stoken. Vocht krijgt op die manier geen kans.

De banden van uw camper kunnen tijdens langdurige stalling gaan vervormen. Door de camper op klossen te plaatsen blijven de banden los van de grond. Er staat dan geen druk op de banden en vervorming is niet aan de orde.

Natuurlijk is niet iedereen in het bezit van klossen. Ook is het in een stalling niet altijd toegestaan om deze te gebruiken. Om dan toch vervorming tegen te kunnen gaan, moet de bandenspanning worden verhoogd tot maximaal 0,2 bar boven de voorgeschreven waarde. Door de verhoogde bandenspanning wordt de kans op vervorming van de banden aanzienlijk lager.

Wat kan ik nog meer doen om mijn camper correct te stallen?

Zoals gezegd zijn er nog veel meer maatregelen die u zou moeten nemen als uw camper de stalling in gaat. U kunt alle benodigde maatregelen terugvinden op onze website: www.camperverzekerd.nl/camperstalling-stalling-camper.

Ondanks alle goede voorzorgsmaatregelen kan het natuurlijk gebeuren dat er tijdens de stalling toch schade ontstaat. Uiteraard kunt u dan aanspraak maken op uw camperverzekering.

Moet ik tijdens de stalling dan verzekerd zijn?

Ja! Het is absoluut noodzakelijk dat uw camper ook tijdens de stalling goed verzekerd is. Ondanks dat er niet met de camper wordt gereden, is het toch belangrijk om een goede verzekering te hebben. Dit geldt zowel voor schade aan de camper zelf, als eventuele schade aan anderen.

Schade aan anderen? Hoezo? De camper staat toch stil? Dat is waar, maar toch kan ook dan schade aan anderen worden toegebracht. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van zelfontbranding van uw camper. Uw camper vliegt spontaan in brand en brengt forse schade toe aan de stalling én de voertuigen in de directe omgeving. Een schade waar u dan voor aansprakelijk bent.

De kans op zelfontbranding is erg klein. De financiële gevolgen zijn echter niet te overzien. Het is immers onmogelijk om een stallingshouder uit eigen middelen schadeloos te stellen. Wat ons betreft bent u dan ook 'verplicht' om minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Tegen een geringe vergoeding voorkomt u hiermee grote financiële ellende.

Ook uw eigen camper kan in de stalling beschadigd raken. Soms kan een dergelijke schade worden verhaald op de stallingshouder. Of op een derde partij die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de schade. Vaak is het echter ook niet mogelijk om uw schade te verhalen.

De schade aan uw camper komt dan geheel voor uw eigen rekening. Dit betekend een forse financiële tegenslag. Een tegenslag die er soms zelfs voor kan zorgen dat u niet meer in staat bent om nog langer met een camper te reizen. Een ongewenste situatie. Ook in de stalling is een goede (casco)verzekering daarom absoluut noodzakelijk!

En hoe zit dat dan bij schorsing van mijn camper?

Als u uw camper langere tijd niet gebruikt, kunt u er voor kiezen om het kenteken te schorsen bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). U hoeft dan tijdens de periode van schorsing geen wegenbelasting te betalen. Hierdoor kunt u aanzienlijk in kosten besparen. Ook de verzekeringsplicht vervalt. Het is echter niet aan te raden om uw verzekering op te schorten. Ook tijdens de stalling loopt u immers grote risico's die u waarschijnlijk niet zelf kunt dragen.

Bovendien is opschorting van de camperverzekering bij de meeste verzekeraars ook niet mogelijk. In de premiestelling is namelijk op voorhand al rekening gehouden met het recreatieve gebruik van het voertuig en het beperkte gebruik ten opzichte van bijvoorbeeld een personenauto. Gezien de relatief lage premies is het daarom niet mogelijk om deze tijdens de periode van stalling nog verder omlaag te brengen.