Eén van de grootste camperverzekeraars van Nederland

Na aanvraag direct verzekerd!
Ook in het weekend.

APK Camper

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw camper op drie aspecten: verkeersveiligheid, milieu en registratie.APK camper

Wanneer moet u uw camper APK keuren?

Zodra u eigenaar bent geworden van een camper is het belangrijk om te weten wanneer uw camper APK goedgekeurd moet zijn. U mag namelijk niet rijden met uw camper zonder geldige APK. Doet u dat wel, dan krijgt u daarvoor een boete van de RDW of de politie. Als u een ongeluk krijgt met een niet goedgekeurde camper, dan keert uw verzekeringsmaatschappij mogelijk geen geld uit. Ook wanneer u niet rijdt met uw camper, moet u uw camper tijdig APK laten keuren. Dit is een wettelijke verplichting.

Het is daarom van groot belang om te weten wanneer uw camper APK-gekeurd moet zijn.

Een ander belangrijk item is de categorie waarin uw camper valt. Men maakt bij de APK-erkenning namelijk onderscheid tussen:

  • Lichte voertuigen (APK2) - Dit zijn voertuigen met een gewicht van 3.500 kg of minder.
  • Zware voertuigen (APK1) - Dit zijn voertuigen met een gewicht van meer dan 3.500 kg.

APK vervaldatum en categorie opvragen

Voordat u uw camper voor een APK aanbied, is het belangrijk om te controleren wat de vervaldatum van de APK is en in welke categorie uw camper valt. U kunt dit online bij het RDW raadplegen.

APK vervaldatum

De datum vermeld achter "Vervaldatum APK" is de APK vervaldatum van uw camper. Uw camper moet vóór deze vervaldatum opnieuw goedgekeurd zijn.

APK categorie

Het bepalen van de APK categorie van uw camper is afhankelijk van het gewicht waarvan uitgegaan moet worden.

Wanneer er bij "Voertuigsoort" staat vermeld: "Personenauto", dan moet u uitgaan van het gewicht vermeld bij "Massa ledig voertuig".

Indien er bij "Voertuigsoort" staat vermeld: "Bedrijfsauto", dan moet u uitgaan van het gewicht vermeld bij "Toegestane maximum massa".

Indien het gewicht waarvan uitgegaan moet worden 3.500 kg of minder is, dan valt uw camper in de categorie APK2. Indien het gewicht waarvan uitgegaan moet worden meer dan 3.500 kg is, dan valt uw camper in de categorie APK1.

Wanneer en hoe vaak APK keuren

In het onderstaande overzicht kunt u zien wanneer uw camper voor het eerst APK gekeurd moet worden en hoe vaak u uw camper moet laten keuren.

Gewicht camper Datum eerste​ inschrijving Brandstof Wanneer keuren?
Campers onder de 3.500 kg (APK2) ​Na 1 januari 2005​ Benzine en/of elektromotor​ Eerste APK na 4 jaar, daarna twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar​
Na 1 januari 2005​ Diesel, gas of anders (evt.in combinatie met elektrisch)​ ​Eerste APK na 3 jaar, daarna elke jaar​
Vóór 1 januari 2005 Alle soorten​ ​Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
Campers 30 jaar of ouder Alle soorten​ ​Eens per 2 jaar
Vóór 1 januari 1960 Alle soorten​ ​Geen APK-plicht
Campers boven de 3.500 kg (APK1) Na 1 januari 1960​ Alle soorten​ Elk jaar APK​
Vóór 1 januari 1960 Alle soorten​ Geen APK-plicht​

Waar kunt u uw camper APK keuren in Nederland?

De APK mag alleen uitgevoerd worden door een bedrijf waarvoor de erkenning is verleend. Als uw camper APK-gekeurd moet worden, dan gaat u naar een door de RDW-erkend APK-bedrijf.

  1. U maakt een afspraak bij een RDW-erkend APK-bedrijf. U herkent deze bedrijven aan het erkenningsschild met de tekst: Erkend onderhoudsbedrijf voor periodieke keuringen van lichte voertuigen of – zware voertuigen en een sticker met daarop de tekst: APK lichte voertuigen of APK zware voertuigen.
  2. De APK-keurmeester van het APK-bedrijf keurt uw camper.
  3. De kosten van de keuring zijn niet vastgesteld en verschillen per bedrijf.
  4. Na de keuring ontvangt u altijd een APK-keuringsrapport (ook bij een afkeuring).

De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw camper de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle en onderhoud van uw camper blijven dus belangrijk.

Wat zijn de kosten van een APK?

De kosten van de APK keuring zijn niet vastgesteld en verschillen per bedrijf. Het is verstandig om vooraf het tarief op te vragen bij de keuringsinstantie die de keuring uitvoert. De kosten voor een APK2-keuring van een camper liggen doorgaans tussen de € 30,- en € 100,-. De kosten voor een APK1-keuring van een camper is doorgaans vanaf € 100,-.

Bewaar het keuringsrapport in uw camper

Na afloop van de APK krijgt u een keuringsrapport. Hierop staat of uw camper is goedgekeurd of afgekeurd, inclusief een overzicht van de reparatie-, afkeur-, en adviespunten. Adviespunten zijn punten die niet tot afkeuring leiden, maar waaraan wel binnen afzienbare tijd aandacht besteed moet worden door het vervangen of repareren van onderdelen. Als het voertuig is afgekeurd is, staan er afkeurpunten op het rapport

Het is belangrijk om het keuringsrapport goed te bewaren in uw camper. In Nederland is het niet meer verplicht het rapport bij u te hebben tijdens het rijden. In veel andere Europese landen kan nog wél gevraagd worden naar het keuringsrapport. Bent u het keuringsrapport kwijt geraakt? U kunt voor een vervangend rapport terecht bij het bedrijf dat uw camper heeft goedgekeurd, of bij het RDW.

Eerder keuren voor APK

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om uw camper te laten keuren, op of vóór de einddatum van de APK, dan kunt u uw camper vanaf twee maanden vóór de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw camper meer dan twee maanden vóór de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt uw camper een nieuwe APK-vervaldatum.

Uitstel van APK-keuringsplicht door uw camper te schorsen

Indien u niet op tijd uw camper APK-goedgekeurd kunt krijgen, bijvoorbeeld omdat u met uw camper in het buitenland bent, dan kunt u de APK-verplichting enige tijd uitstellen door het kenteken van uw camper te schorsen.

Door het schorsen van uw camper vervalt de APK-plicht en voorkomt u boetes. Uw camper hoeft dan niet meer APK-goedgekeurd te zijn en u hoeft geen motorrijtuigenbelasting te betalen.

Let op: indien het kenteken van uw camper geschorst is, dan mag u niet met de camper op de openbare weg komen!

Zodra de schorsing afloopt moet u weer aan de APK-plicht voldoen. U kunt de schorsing eventueel verlengen. Doet u dit niet, dan moet het voertuig uiterlijk APK-goedgekeurd zijn op de einddatum van de schorsing.

Lees meer informatie over het schorsen van uw camper.

Uw camper APK laten keuren tijdens de schorsing

Als u het kenteken van uw camper geschorst hebt, mag u met uw camper alleen rijden naar een APK-keuringsstation voor de APK-keuring. Uw camper moet die dag WA verzekerd zijn. U moet tijdens deze rit de APK-afspraakbevestiging, met daarop de tijd, bij u hebben. U mag alleen rond de afspraaktijd rijden van uw woonadres naar het adres waar u de APK-keuring laat doen.

APK keuren in het buitenland

Buiten Nederland kunt u alleen in België en Spanje een APK laten uitvoeren. Dit geldt voor campers die in de lichte en zware categorie vallen.

Meer informatie over de APK

Wenst u meer informatie over de APK voor uw camper kunt u nalezen op de website van het RDW.