Eén van de grootste camperverzekeraars van Nederland

Veilige verbinding!

Europa pechhulp camper

Tijdens uw vakantie door Italïe valt de motor van uw camper ineens stil. Wat nu? Indien u kiest voor de module Europa pechhulp staan wij in Nederland, Europa, Marokko, Tunesië én Turkije dag en nacht klaar om u te helpen met een uitgebreid pakket aan diensten. Wij regelen snel hulp. En we betalen voor die hulp. Ook voor campers met een C(1) rijbewijs!

Europa pechhulp camper

Europa pechhulp is een aanvullende module van onze doorlopende reisverzekering. U kunt kiezen voor de module Europa pechhulp wanneer uw camper bij aanvang 15 jaar of jonger is. Wordt uw camper tijdens de looptijd van de verzekering ouder dan 15 jaar? Dan blijft de module Europa pechhulp onverminderd van kracht.

Wat is verzekerd?

De module Europa pechhulp biedt dekking voor:

  • Transport naar een garage
  • Vergoeding van extra verblijfskosten (bijvoorbeeld hotel)
  • Vergoeding van extra reiskosten per openbaar vervoer
  • Vervangende camper of ander vervangend vervoer
  • Repatriëring van camper, personen en eventuele huisdieren naar Nederland

Vanzelfsprekend biedt onze uitgebreide pechhulp ook dekking bij een lekke band, lege accu of wanneer u de verkeerde brandstof heeft getankt.

Vervangende camper of ander vervangend vervoer

Met een grote voorraad aan beschikbare vervangende campers en diverse bergingswagens wordt op het Europese vasteland op locatie een vervangende camper naar u gebracht. Uw eigen camper wordt teruggebracht naar Nederland naar een door u gekozen adres.

Hoe werkt de Europa pechhulp in praktijk?

Onze gehele dienstverlening is gericht op het ontzorgen tijdens een nood- of pechsituatie. De Camperverzekerd alarmcentrale is 24/7 bereikbaar. Komt u tijdens uw reis met de camper te stranden? Dan belt u de Camperverzekerd alarmcentrale en krijgt u een Nederlands sprekende medewerker aan de lijn.

De Camperverzekerd alarmcentrale coördineert de gehele pechhulp voor u. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat een bergingsbedrijf wordt ingeschakeld om uw camper af te slepen naar een lokaal garagebedrijf. Zij regelen in overleg met u bijvoorbeeld ook enkele hotelovernachtingen zodat u een plek heeft waar u kunt overnachten totdat de reparatie aan uw camper voltooid is.

Is de pechsituatie dusdanig ernstig dat uw camper gerepatrieerd moet worden naar Nederland? Of is de bestuurder door ziekte uitgevallen? U wordt dan gerepatrieerd en uw camper wordt op transport terug naar Nederland gebracht. Een eventuele reisgenoot of partner hoeft niet terug te rijden als deze niet kan of durft te rijden met de camper.

Maakt u tijdens uw reis gebruik van vervangend vervoer? Dan wordt ook dit in overleg met u geregeld door de alarmcentrale. Met een grote voorraad aan beschikbare vervangende campers en bergingswagens wordt op het Europese vasteland op locatie een vervangende camper gebracht. Uw eigen camper wordt teruggebracht naar Nederland.

Pechhulp voor uw personenauto

Gaat u met de auto of motor in het buitenland op vakantie? De pechhulp is persoonsgebonden en niet kentekengebonden. Dit betekent dat de pechhulp tijdens recreatieve reizen ook geldt voor uw overige motorrijtuigen (auto, motor, etc) in het buitenland. Zodra u de grens passeert is de pechhulp van kracht.

Wat is niet verzekerd?

Uitgesloten is pechhulp op het thuisadres of stallingsadres (bijvoorbeeld stilstand voor de deur, niet starten van de camper op het thuisadres of in de stalling). Het recht op hulp bij pech geldt alleen indien u met de camper onderweg bent tijdens uw reizen.

Polisvoorwaarden

Uitgebreide informatie over de module Europa pechulp en overige modules kunt u terugvinden in onze polisvoorwaarden.

Gemak van een totaalpakket

Wanneer u kiest voor onze camper- en reisverzekering in combinatie met de module Europa pechhulp heeft u een totaalpakket die optimale dekking biedt voor een onbezorgde vakantie!

Daarnaast heeft u het gemak van één alarmcentrale. Ongeacht of u schade heeft aan de camper, de bestuurder uitvalt of u met pech langs de weg staat. Een team van specialisten staat continu voor u klaar om in geval van nood direct hulp voor u te regelen.

Vergelijking tussen Camperverzekerd en de ANWB

Ter vergelijking treft u hieronder een overzicht aan van de kosten van de doorlopende reisverzekering van Camperverzekerd en de Wegenwacht Service & doorlopende reisverzekering van de ANWB.

Om bij de ANWB in aanmerking te komen voor een vervangende camper in het buitenland en hulpverlening voor uw camper in het buitenland, dient u te allen tijde Kampeerauto Service Buitenland bij te sluiten.

ANWB  
Wegenwacht Europa Standaard + Kampeerauto Service Buitenland € 216,30
Doorlopende reisverzekering (Europa) met bagagedekking
2 volwassenen. € 50 ,- eigen risico en dekking voor 180 dagen aaneengesloten reisduur.
€ 107,32

Totaal (Prijzen 2024, incl. ledenkorting en korting wegens jaarbetaling. Acties niet meegerekend): € 323,62
 
Camperverzekerd
Doorlopende reisverzekering (Europa) met bagagedekking + Europa pechhulp
2 volwassenen. € 50 ,- eigen risico en dekking voor 180 dagen aaneengesloten reisduur.
Totaal: € 206,23

Alleen indien u bovengenoemde pakketten bij de ANWB sluit, heeft u voor uw camper min of meer vergelijkbare dekkingen met de doorlopende reisverzekering met Europa pechhulp module van Camperverzekerd.

Vergelijking tussen Camperverzekerd en de ANWB op voorwaarden

Hierbij is uitgegaan van de bovenstaande pechhulp pakketten, namelijk; Wegenwacht Europa Standaard én Kampeerauto Service Buitenland.

  Camperverzekerd ANWB
Pechhulp in Nederland & Europa    
Pechhulp in de woonplaats    
Pechhulp op thuis- of stallingsadres    
Recht op vervangend vervoer    
Repatriëring campers tot 3.500kg    
Repatriëring campers zwaarder dan 3.500kg    
Pechhulp in Marokko & Turkije    
Vergoeding extra verblijfskosten (hotel)    
Maximale vergoeding bergingskosten (transporthulp) € 1.000,- € 500,-
Aanhanger (pechhulp, repatriëring, vervanging) Gratis! € 25,- per jaar extra

Repatriëring voor campers zwaarder dan 3.500kg bij ANWB uitgesloten!

Bij campers die zwaarder zijn dan 3.500 kg en te besturen met een rijbewijs uit de categorie C(1), helpt de ANWB in Nederland alleen met sleutelhulp en in het buitenland met sleutelhulp en transporthulp (brengen van uw camper naar de dichtstbijzijnde garage).

Repatriëring (terugbrengen van uw camper vanuit het buitenland naar Nederland) voor campers zwaarder dan 3.500 kg is bij de ANWB in zijn geheel uitgesloten!

ANWB biedt standaard geen pechhulp in Marokko of Turkije

Reist u met de camper naar Marokko of (bepaalde delen van) Turkije, dan dient u bij de ANWB het pakket Wegenwacht Europa ook nog uit te breiden naar een Wegenwacht Europa Plus pakket. Doet u dit niet dan bent u bij de ANWB in bijvoorbeeld Marokko en Turkije (vanaf de Bosporus) niet verzekerd van pechhulpverlening.

ANWB biedt standaard geen pechhulp voor aanhangers in het buitenland

Indien u achter uw camper ook een aanhanger (caravan, vouwwagen of bagagewagen) meeneemt op uw reis buiten Nederland, dan dient u bij de ANWB de module Aanhangwagen Service Buitenland bij te sluiten. Deze module kost u € 25,- per jaar extra. Aanhangers zijn bij Camperverzekerd middels de doorlopende reisverzekering in binnen- en buitenland gratis meeverzekerd voor pechhulp, repatriëring, en het huren van een vervangende aanhanger.