Eén van de grootste camperverzekeraars van Nederland

Na aanvraag direct verzekerd!
Ook in het weekend.

Privacybeleid van Camperverzekerd

Camperverzekerd respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar (potentiële) klanten. Camperverzekerd behandelt en beveiligt uw persoonsgegevens daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Camperverzekerd streeft ernaar uw privacy veilig te stellen en tegelijkertijd de service zo persoonlijk mogelijk te maken. Hieronder kunt u in het kort lezen hoe Camperverzekerd omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Camperverzekerd hecht er grote waarde aan dat de verwerking van kampeerauto- en persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy van betrokkenen. Camperverzekerd vraagt alleen naar kampeerauto- en persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van de diensten van Camperverzekerd.

Gebruik website

Wanneer u gebruik maakt van deze website, dan gaat dit via een beveiligde verbinding om de integriteit van de door u ingevulde gegevens te waarborgen. Voor de beveiliging van de website wordt gebruik gemaakt van een SSL certificaat. U kunt deze beveiliging verifiëren. In uw adresbalk kunt u zien dat de URL begint met https.

Wanneer u via deze website een formulier invult en verzend dan wordt tevens uw IP-adres geregistreerd voor statistische analyses.

Aanvraag offerte en/of informatie

Wanneer via deze of een externe website door u informatie of een offerte wordt aangevraagd met betrekking tot Camperverzekerd en de producten en diensten van Camperverzekerd, waarbij (persoons)gegevens worden achtergelaten, worden deze door Camperverzekerd gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn afgestaan. Nimmer worden door Camperverzekerd gegevens van betrokkenen aan derden doorgegeven of afgestaan.

De gegevens worden gebruikt om uw offerte op uw specifieke situatie aan te passen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om een vooringevuld aanvraagformulier te produceren, zodat de aangevraagde offerte eenvoudig omgezet kan worden naar een verzekeringsaanvraag. Daarnaast attenderen of herinneren wij u mogelijk nog op de offerte (follow-up).

Aanvraag verzekering

Bij een aanvraag van een verzekering via Camperverzekerd.nl of een externe website vragen wij om uw kampeerauto- en persoonsgegevens. Uw gegevens worden gebruikt; voor de afhandeling van uw aanvraag, voor het uitvoeren van de (verzekerings)overeenkomst, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de risicodrager uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Tevens is op de verwerking van persoonsgegevens de gedragscode 'Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' en AVG van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen op de site van het Verbond van Verzekeraars.

Wanneer via deze of een externe website een verzekering wordt aangevraagd bij Camperverzekerd, ten behoeve waarvan persoonlijke gegevens worden achtergelaten, worden deze door Camperverzekerd gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn afgestaan. Nimmer worden door Camperverzekerd gegevens van de aanvrager aan derden doorgegeven of afgestaan. Wel behoudt Camperverzekerd zich het recht voor om in opdracht van aanvrager, of uit oogpunt van service persoonlijke gegevens van de aanvrager te gebruiken om eventuele externe partijen (bijvoorbeeld taxatiebureaus, schadeherstelbedrijven, beveiligingsinbouwbedrijven, expertisebureaus, hulpverleningsinstanties, etc.) in te schakelen die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.

Ook behoudt Camperverzekerd zich het recht voor om persoonlijke gegevens te gebruiken om eventuele klantrecensies over Camperverzekerd online te publiceren, alsmede het recht om persoonlijke gegevens te gebruiken voor verzending van nieuwsbrieven, reclame en informatie over (de producten en diensten van) Camperverzekerd. Indien gewenst kunt u te allen tijde aangeven dat publicatie van een eventuele online recensie en/of de ontvangst van nieuwsbrieven, reclame en informatie over Camperverzekerd door u niet gewenst is. Wij zullen uw eventuele online klantrecensie dan verwijderen en/of uw persoonlijke gegevens dan niet langer gebruiken om u te informeren over Camperverzekerd.

Telefonisch verkeer

De telefoon is in het zakelijk verkeer onmisbaar. Zo worden bijvoorbeeld veel aanvragen of wijzigingen telefonisch besproken en vindt er veel informatieverstrekking via de telefoon plaats. Wanneer u telefonisch contact heeft met Camperverzekerd kunnen telefoongesprekken daarom worden opgenomen. Daarnaast kunnen telefoongesprekken met het oog op de training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Ook kunnen er opnamen gemaakt worden ten behoeve van (fraude)onderzoek en opsporing, evaluatie van de kwaliteit van onze dienstverlening en het kunnen leveren van bewijs onder andere ten aanzien van interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van een telefoongesprek. Alle opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Privacywijzer

Wenst u meer informatie over uw privacy bij Camperverzekerd? Het gebruik en verwerking van (persoons)gegevens door Camperverzekerd is uitvoerig beschreven in onze Privacywijzer. Hierin staan ook uw rechten vermeld.

Vragen?

Indien u vragen heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens of over de werkwijze van Camperverzekerd op het gebied van privacy, neem dan contact met ons op.

Camperverzekerd behoudt zich het recht voor om met het oog op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet- en regelgeving de inhoud van het privacybeleid aan te passen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze tekst te raadplegen. Op de dienstverlening, waaronder deze website, is steeds de meest recente tekst van het privacybeleid van toepassing.