Eén van de grootste camperverzekeraars van Nederland

Privacybeleid van Camperverzekerd

Camperverzekerd respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar (potentiële) klanten. Camperverzekerd behandelt en beveiligt uw persoonsgegevens daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Camperverzekerd streeft ernaar uw privacy veilig te stellen en tegelijkertijd de service zo persoonlijk mogelijk te maken. Hieronder kunt u in het kort lezen hoe Camperverzekerd omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Camperverzekerd hecht er grote waarde aan dat de verwerking van kampeerauto- en persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy van de gebruikers. Overigens vraagt Camperverzekerd alleen naar kampeerauto- en persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van de diensten van Camperverzekerd.

Aanvraag offerte en/of informatie

Wanneer via deze of een externe website informatie of een offerte wordt aangevraagd met betrekking tot Camperverzekerd en de producten en diensten van Camperverzekerd, ten behoeve waarvan persoonlijke gegevens worden achtergelaten, worden deze door Camperverzekerd gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn afgestaan. Nimmer worden door Camperverzekerd gegevens van bezoekers aan derden doorgegeven of afgestaan. Indien u via deze of een externe website een offerte aanvraagd welke per e-mail door ons aan u wordt verzonden, worden door ons uw persoonsgegevens gevraagd. Deze worden gebruikt om uw offerte op uw specifieke situatie aan te passen. Daarnaast wordt dit gebruikt om een vooringevuld aanvraagformulier te produceren, zodat de aangevraagde offerte eenvoudig omgezet kan worden naar een verzekeringsaanvraag. Daarnaast attenderen wij u mogelijk nog eenmalig op de offerteaanvraag (follow-up).

Tevens behoudt Camperverzekerd zich het recht voor om persoonlijke gegevens te gebruiken voor verzending van nieuwsbrieven, reclame, en informatie over (de producten en diensten van) Camperverzekerd. Indien gewenst kunt u te allen tijde aangeven dat de ontvangst van dergelijke informatie over Camperverzekerd door u niet gewenst is. Wij zullen uw persoonlijke gegevens dan niet langer gebruiken om u te informeren over Camperverzekerd.

Aanvraag verzekering

Wanneer u gebruik maakt van deze website, dan gaat dit via een beveiligde verbinding om de integriteit van de ingevulde gegevens te waarborgen. Voor de beveiliging van de website wordt gebruik gemaakt van een SSL certificaat. U kunt deze beveiliging verifiëren. In uw adresbalk kunt u zien dat de URL begint met https.

Wanneer u via Camperverzekerd.nl een formulier invult en verzend dan wordt uw IP-adres geregistreerd voor statistische analyses.

Bij een aanvraag van een verzekering via Camperverzekerd.nl of een externe website vragen wij om uw kampeerauto- en persoonsgegevens. Uw gegevens worden gebruikt; voor de afhandeling van uw aanvraag, voor het uitvoeren van de overeenkomst, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de risicodrager uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Tevens is op de verwerking van persoonsgegevens de gedragscode 'Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen op de site van het Verbond van Verzekeraars.

Wanneer via deze of een externe website een verzekering wordt aangevraagd bij Camperverzekerd, ten behoeve waarvan persoonlijke gegevens worden achtergelaten, worden deze door Camperverzekerd gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn afgestaan. Nimmer worden door Camperverzekerd gegevens van de aanvrager aan derden doorgegeven of afgestaan. Wel behoudt Camperverzekerd zich het recht voor om in opdracht van aanvrager, of uit oogpunt van service persoonlijke gegevens van de aanvrager te gebruiken om eventuele externe partijen (bijvoorbeeld taxatiebureaus, schadeherstelbedrijven, beveiligingsinbouwbedrijven, expertisebureaus, hulpverleningsinstanties, etc.) in te schakelen die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.

Ook behoudt Camperverzekerd zich het recht voor om persoonlijke gegevens te gebruiken om eventuele klantrecensies over Camperverzekerd online te publiceren, alsmede het recht om persoonlijke gegevens te gebruiken voor verzending van nieuwsbrieven, reclame en informatie over (de producten en diensten van) Camperverzekerd. Indien gewenst kunt u te allen tijde aangeven dat publicatie van een eventuele online recensie en/of de ontvangst van nieuwsbrieven, reclame en informatie over Camperverzekerd door u niet gewenst is. Wij zullen uw eventuele online klantrecensie dan verwijderen en/of uw persoonlijke gegevens dan niet langer gebruiken om u te informeren over Camperverzekerd.

Telefonisch verkeer

De telefoon is in het zakelijk verkeer onmisbaar. Zo worden bijvoorbeeld veel aanvragen of wijzigingen telefonisch besproken en vindt er veel infomatieverstrekking via de telefoon plaats. Wanneer u telefonisch contact heeft met Camperverzekerd kunnen telefoongesprekken daarom worden opgenomen indien daartoe voor Camperverzekerd noodzaak toe is. Daarnaast kunnen telefoongesprekken met het oog op de training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Ook kunnen er opnamen gemaakt worden ten behoeve van (fraude)onderzoek en opsporing, evaluatie van de kwaliteit van onze dienstverlening en het kunnen leveren van bewijs onder andere ten aanzien van interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van een telefoongesprek. Alle opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Indien u vragen heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of over de werkwijze van Camperverzekerd op het gebied van privacy, neem dan contact met ons op.

Camperverzekerd behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.