Eén van de grootste camperverzekeraars van Nederland

Taxatie camper

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom u uw camper laat taxeren. Met name voor occasion campers of zelfbouw campers is taxatie de ideale manier om de exacte waarde te bepalen. Taxatie van uw camper

Waarom uw camper taxeren?

Het is aan te bevelen om uw camper te laten taxeren. Dat voorkomt problemen met de waardebepaling in geval van schade. Bij taxatie krijgt u namelijk bij een totaalverlies van de camper geen uitkering op basis van de dagwaarde, maar u krijgt gegarandeerd de taxatiewaarde. De taxatiewaarde is bij Camperverzekerd zelfs geldig voor een periode van 5 jaar.

U heeft met een taxatierapport een document in handen dat bij een onverhoopte gebeurtenis kan dienen als bewijsstuk van de waarde, het bestaan en de uitvoering van uw kostbaar bezit. Daarnaast voorkomt u met een taxatierapport onder- of oververzekering en betaalt u gegarandeerd de juiste premie. U betaalt namelijk premie over de getaxeerde waarde en niet over de oorspronkelijk nieuwwaarde (cataloguswaarde).

Uw camper verzekeren op basis van taxatie! »

Taxatiewaarde & Waardebepaling

In de praktijk kunnen de taxatiewaarde en de aan- of verkoopprijs van een camper soms uiteenlopen. Een taxatiewaarde is namelijk een waarde gebasseerd op de vervangingswaarde. De taxateur zal ten behoeve van de verzekering een waarde bepalen die u uitgekeerd krijgt bij het totaalverlies van de camper. Voor fabriekscampers is dat niet zo moeilijk. Voor het uitgekeerde bedrag moet u in principe een voertuig van hetzelfde merk en type terug kunnen kopen.

Bij zelfbouw ligt dat wat moeilijker. Het is immers de vraag of het mogelijk is om eenzelfde voertuig terug te kopen. Veel zelfbouw kampeerauto's zijn dusdanig zeldzaam dat ze heel moeilijk te vervangen zullen zijn. In zulke gevallen zal de waarde moeten worden bepaald op een bedrag waarvoor een vervangend voertuig kan worden gekocht die in grote lijnen gelijkwaardig is zonder daarmee identiek te zijn.

Camperverzekering op basis van taxatie

U kunt bij ons uw camper WA + Volledig Casco (All-Risks) verzekeren op basis van de huidige waarde indien uw camper getaxeerd wordt. Op voorhand kunt u voor de premieberekening uitgaan van een schatting van de huidige waarde van uw camper. Wij verzekeren uw camper dan voorlopig op basis van de door u ingevulde dagwaarde.

Na aanvraag van de verzekering dient uw camper vervolgens binnen 6 weken na ingangsdatum van de camperverzekering getaxeerd te worden om de huidige waarde exact te bepalen. In dat geval komt een onafhankelijk VRT gecertificeerde register taxateur bij u op locatie de waarde van uw camper taxeren.

Deze waarde (taxatiewaarde) wordt door ons uiteindelijk gehanteerd als de definitieve verzekerde som.

Voordelen van taxatie

Een groot voordeel van taxatie is dat als de camper verloren gaat door een totaalverlies (brand, diefstal, etc.) binnen 5 jaar na taxatie, de taxatiewaarde wordt uitgekeerd in plaats van de dagwaarde. Uw camper kent na taxatie de eerste 5 jaar dus geen afschrijving bij een onverhoopte schade!

 • 5 Jaar Taxatiewaardegarantie, 5 jaar lang geen afschrijving bij een totaalverlies!
 • Taxatie vindt plaats door een onafhankelijk VRT gecertificeerde register taxateur!
 • Taxatie op locatie, bijvoorbeeld bij u thuis of in de stalling!
 • Geen discussie over de hoogte van de uitkering bij een totaalverlies.
 • Gereduceerd tarief van € 120,-. (Standaard tarief is € 150,-)
 • U ontvangt een uitgebreid taxatierapport.

Taxatiekosten en procedure

De taxatiekosten bedragen eenmalig € 120,- inclusief btw en exclusief eventuele tol- en veerpontkosten. Een taxatie wordt na ontvangst van het aanvraagformulier door ons geregeld en kan overal plaatsvinden; zelfs bij u thuis. Indien u een WA + Volledig Casco (All-Risks) camperverzekering bij ons aanvraagt op basis van de huidige waarde van uw camper dan zal het taxatiebureau contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Taxatie vindt doorgaans plaats binnen 2 weken na aanvraag camperverzekering.

Bent u al in het bezit van een taxatierapport?

Indien u al een geldig taxatierapport heeft dan hoeft u de camper niet meer via ons te laten taxeren. U kunt dan de reeds getaxeerde waarde hanteren voor de premieberekening. Dit kan mits het taxatierapport maximaal 3 jaar oud (36 maanden gerekend vanaf datum taxatie) is en opgemaakt is door een VRT gecertificeerde register taxateur. U hoeft dan geen € 120,- taxatiekosten te betalen voor een (her)taxatie.

Taxatierapporten van onder andere de volgende taxatiebureaus worden geaccepteerd:

 • Campertaxaties.nl
 • CCE
 • CED
 • EuroExpertise
 • Expertise & Taxatie Zuid
 • Nobel Expertise
 • Oldenhuis Taxatie en Expertisebureau
 • Taxatie en Expertisebureau Hugo van Oosterwijk

Taxatierapporten van andere taxatiebureaus dienen eerst vooraf door ons akkoord bevonden te worden.

Om vast te kunnen stellen of uw taxatierapport nog geldig of akkoord is, kunt u het beste het taxatierapport vooraf per e-mail aan ons insturen zodat wij het taxatierapport kunnen beoordelen. U kunt uiteraard ook telefonisch contact opnemen met Camperverzekerd via 0224 562 011.

Taxatiewaardegarantie of Aanschafwaardegarantie

Er zijn verzekeraars die bieden een waardegarantie op basis van de getaxeerde waarde (taxatiewaardegarantie), de aanschafwaarde (aanschafwaardegarantie), of bieden u de keuze: Bijvoorbeeld 3 jaar aanschafwaardegarantie of 5 jaar taxatiewaardegarantie.

Belangrijk voor u om te weten is dat een taxatie is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (Artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek). Een aanschafwaardegarantie is dat niet! Doordat een taxatiewaardegarantie is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek biedt dit meer zekerheid dan een aanschafwaarderegeling indien er sprake is van een totaalverlies. Indien u dus de keuze hebt om te kiezen voor een aanschafwaardegarantie of een taxatiewaardegarantie, dan is het advies om te kiezen voor een taxatiewaardegarantie, hetgeen u meer zekerheid biedt.

Tevens biedt een taxatiewaardegarantie langer zekerheid dan een aanschafwaardegarantie. Een aanschafwaardegarantie geldt doorgaans voor maximaal 3 jaar. Een taxatiewaardegarantie zelfs tot maximaal 5 jaar.

Na afloop van een 3 jaar aanschafwaardegarantie dient u alsnog uw camper te taxeren om een lagere premie te krijgen en wederom een waardegarantie. Indien er bijvoorbeeld in het 4e jaar een totaalverlies van uw camper plaatsvindt, dan had u met een 5 jaar taxatiewaardegarantie een hogere uitkering gehad dan bij een 3 jaar aanschafwaardegarantie.

Een ander voordeel van een taxatiewaardegarantie ten opzichte van een aanschafwaardegarantie is dat een onafhankelijke professional uw camper gaat beoordelen. Hierdoor kunnen mogelijke verborgen gebreken zoals bijvoorbeeld vochtschade aan het licht komen. Indien u bijvoorbeeld onlangs een camper heeft gekocht en er vochtschade wordt geconstateerd in uw camper, dan heeft u de mogelijkheid om met het taxatierapport terug te gaan naar de verkoper om de schade te verhalen op de verkopende partij.

Wel dient u er rekening mee te houden dat een taxatie geen uitgebreide technische keuring is. Een uitgebreide technische keuring is voor of na aanschaf van een camper, los van een taxatie, altijd aan te bevelen.

Uw camper verzekeren op basis van taxatie! »