Eén van de grootste camperverzekeraars van Nederland

Fraudebeleid van Camperverzekerd

Ons fraudebeleid;

Wederzijds vertrouwen

Vertrouwen is een van de belangrijkste pijlers in de relatie die Camperverzekerd met zijn klanten aan gaat. Dat vertrouwen zorgt er ook voor dat we op een unieke en "recht-door-zee" manier de schademeldingen kunnen behandelen: snel en soepel.

Wij merken echter ook dat een kleine groep klanten helaas misbruik maakt van dit vertrouwen door te frauderen bij schades of aanvragen. Het verzekeren via internet is "redelijk" anoniem. Er is namelijk geen persoonlijk contact waarbij je elkaar lijfelijk spreekt en ziet. Internet is daarom een middel om makkelijker te kunnen frauderen. Wij zijn ons hiervan terdege bewust en controleren daarom scherp op (mogelijke) fraude.

Veel mensen beseffen niet wat er gebeurt als er iemand fraudeert. Daarom vertellen wij u graag meer over dit onderwerp.

Wat verstaat Camperverzekerd onder fraude?

Onder fraude verstaan wij "het doelbewust benadelen en/of misleiden van Camperverzekerd en/of de risicodrager(s) om er zelf (of een ander) (financieel) beter van te (laten) worden".

Een aantal voorbeelden (niet-limitatieve opsomming):

 • Een ander verhaal vertellen dan de waarheid; Op het aanvraagformulier vermelden dat de camper recreatief wordt gebruikt, terwijl de camper voor andere zaken zoals bijvoorbeeld woon-werkverkeer wordt gebruikt. Op het aanvraagformulier vermelden dat er sprake is van een geldig rijbewijs terwijl er geen geldig rijbewijs aanwezig is om de camper te mogen besturen, etc.
 • De waarheid volledig verzwijgen; Op het aanvraagformulier het schadeverleden verzwijgen terwijl er in het verleden schades hebben plaatsgevonden. Een strafbaar verleden, een Malus registratie of een ontzegging van de rijbevoegdheid niet melden, verzwijgen dat de camper gebruikt wordt voor verhuur, etc.
 • Meer opgeven dan gestolen is; Bij een inbraak in de camper opgeven dat er een dure LCD tv gestolen is in plaats van een kleine portable tv.
 • Een hoger bedrag opgeven dan de geleden schade; Het verlies van een dure merkzonnebril claimen op de reis­verzekering in plaats van een goedkope merkloze bril.
 • Na een afgewezen schade nogmaals dezelfde schade melden met een ander verhaal.
 • Een nota vervalsen.
 • Misleiding; Het kenteken van de camper overschrijven op naam van een partner, vriend(in), familielid of kennis en op basis van het verkregen vrijwaringsbewijs een verzekering trachten te beëindigen onder het mom van verkoop.
 • Een reeds aanwezige (oude) schade claimen; Goedkoop een occasion camper aankopen met schade. Na aankoop de reeds aanwezige schade aan de camper claimen en melden dat de schade na aankoop is ontstaan. 

Zoals aangegeven gaan we uit van vertrouwen. Soms hebben we het idee dat een aanvraag of (schade)melding niet helemaal in orde is. Elke aanvraag en (schade)melding wordt namelijk zorgvuldig vastgelegd en bekeken. Op deze manier voorkomen we misverstanden. Als we denken dat er iets niet klopt, dan stellen we altijd een uitgebreid onderzoek in.

Maatregelen bij fraude

Als er fraude in het spel is kunnen we de volgende maatregelen nemen (niet-limitatieve opsomming):

 • Een schade niet vergoeden.
 • Een uitgekeerde schade terug laten betalen.
 • Extra gemaakte kosten in rekening brengen.
 • Een verzekering opzeggen.
 • Een verzekering weigeren.
 • Afscheid nemen van de fraudeur door al zijn verzekeringen te beëindigen.
 • Het melden van fraude op de zogenaamde "zwarte" lijst (registratie stichting Centraal Informatie Systeem). Hiermee waarschuwen we andere verzekeraars. Daardoor wordt het voor de fraudeur moeilijker zich tegen de normale premie te verzekeren.
 • Aangifte doen bij de politie.

Daarom

Klanten die te goeder trouw zijn wensen niet de dupe te worden van fraude. Via uw premie betaalt u - als betrouwbare klant - mee aan het frauduleuze gedrag van anderen. Dat willen wij niet. Daarom doen wij aan fraudebestrijding en treffen wij maatregelen indien wij fraude ontdekken.