Eén van de grootste camperverzekeraars van Nederland

Meertalig Europees schadeformulier

Hier vindt u gratis een meertalig Europees schadeformulier voor aanrijdingen in binnen- en buitenland. Deze meertalige Europese schadeformulieren worden namens Camperverzekerd gratis aan u aangeboden voor download.Meertalig Europees Schadeformulier

Download Europees schadeformulier

Download Meertalig Europees schadeformulier

Bij de onderstaande gratis meertalige Europese schadeformulieren is de eerste pagina in het Nederlands, de tweede pagina is in de desbetreffende taal.

Waarom een meertalig schadeformulier?

Indien u met een verkeersdeelnemer in het buitenland in een schade bent verwikkeld, dan kan de afhandeling van de schade ter plaatse een lastig proces zijn. Soms treden de eerste problemen al bij de communicatie met de tegenpartij op, indien u zijn of haar taal niet spreekt. En hoe maakt u in een dergelijke situatie aan de buitenlandse tegenpartij duidelijk hoe het aanrijdingsformulier moet worden ingevuld? En begrijpt u de tekst van een schadeformulier in een vreemde taal?

Met de meertalige Europese schadeformulieren op deze pagina bent u in bovengenoemde situaties in elk geval optimaal voorbereid. Wij stellen u op deze pagina schadeformulieren in verschillende talen ter beschikking die u, voor het geval dat u bij een aanrijding betrokken raakt, in uw camper bij de hand zou moeten hebben.

Bij een aanrijding of ongeval in het buitenland helpen de meertalige aanrijdingsformulieren u de schadetoedracht en schadegegevens correct weer te geven, zelfs als u de taal van de tegenpartij niet spreekt!

De meertalige Europese schadeformulieren zullen de schade-afhandeling en een eventuele verhaalsactie op de tegenpartij aanzienlijk vereenvoudigen, omdat u hiermee alle relevante gegevens op een correcte wijze kan registreren.

Hoe dient u het Europees schadeformulier te gebruiken?

De bovenstaande bestanden (PDF formaat) bevatten een schadeformulier in de Nederlandse taal en een schadeformulier in de door u gewenste taal. Vul bij een aanrijding met uw camper het Nederlandse formulier in en verzoek de tegenpartij het betreffende formulier in de eigen taal in te vullen. De tegenpartij kan zijn of haar schadeformulier dan bij de eigen verzekeraar indienen. De betreffende velden van de schadeformulieren zijn inhoudelijk identiek, zodat beide partijen een overeenstemmend beeld van de toedracht van het ongeval voor de afhandeling van de schade afgeven. Hiermee wordt dan aan de voorwaarden voor een snelle afhandeling van de schade voldaan.