Eén van de grootste camperverzekeraars van Nederland

Na aanvraag direct verzekerd!
Ook in het weekend.

Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer is een uitvloeisel van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Op grond van die wet dienen alle motorrijtuigen in Nederland ten minste verzekerd te zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheid. Dat is de aansprakelijkheid voor schade die aan anderen wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt, gewoonlijk een verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken.

Soms kan dat echter niet. Bijvoorbeeld omdat de bezitter/houder van het motorrijtuig geen verzekering heeft afgesloten. Of omdat de bestuurder zich uit de voeten heeft gemaakt zonder naam en adres achter te laten. In dat soort situaties kan vaak het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst bieden.

Hieronder geven wij kort weer, wanneer en hoe u een beroep kunt doen op het Waarborgfonds. Voor meer bijzonderheden verwijzen wij naar de internetsite van het Waarborgfonds.

Een beroep doen op het Waarborgfonds

Iedere benadeelde kan een beroep doen op het Waarborgfonds, indien in Nederland de schade is ontstaan, veroorzaakt door;

  • Een onbekend gebleven motorrijtuigbestuurder, die is doorgereden na het ongeval;
  • Een niet-verzekerde motorrijtuigbestuurder;
  • Een bestuurder van een gestolen motorrijtuig, die wist dat het voertuig gestolen was;
  • Een motorrijtuig, verzekerd bij een failliete verzekeraar;
  • Een motorrijtuigbestuurder die op grond van gemoedsbezwaren is vrijgesteld van de verplichting tot verzekering en met wie de schade niet of niet volledig geregeld kan worden.

Wat is vereist?

Het staat vast dat niet uzelf, maar een tegenpartij aansprakelijk is voor de schade. De schade is veroorzaakt door een (ander) motorrijtuig of door een daaraan gekoppelde aanhangwagen. Vandalisme of braakschade aan uw eigendom wordt niet door het Waarborgfonds vergoed. Dit valt niet onder de categorie "schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig".

U moet, indien de schadeveroorzaker onbekend is, alle mogelijke moeite doen om achter de gegevens van de tegenpartij te komen. Denk aan tijdige aangifte bij de politie, doe bij omwonenden navraag of zij iets hebben waargenomen! Wanneer de tegenpartij bekend is, moet u hem/haar een aanmaningsbrief zenden. Een kopie van die aanmaningsbrief voegt u bij uw aan het Waarborgfonds te richten verzoek om schadevergoeding.

Eigen risico

Voor materiële schade, veroorzaakt door een onbekend motorrijtuig, geldt een eigen risico van € 250,- per benadeelde. Voor de andere situaties (aanrijdingen met een onverzekerd-, gestolen motorvoertuig of een gemoedsbezwaarde) en voor letselschades geldt géén eigen risico.

Bewijs

De alleenstaande verklaring van uzelf is onvoldoende. Getuigenverklaringen en politierapport kunnen noodzakelijk zijn om uw lezing te ondersteunen. In de praktijk wordt iedere zaak op zijn eigen waarde beoordeeld. Getuigen moeten indien nodig, bereid zijn hun verklaring onder ede te bevestigen.

Indienen van een claim

Bezoek de internetsite van het Waarborgfonds voor meer informatie over het indienen van een claim. U kunt uw schadeclaim voor het Waarborgfonds bij ons indienen. Wij zullen de schade voor u indienen en trachten te verhalen bij het Waarborgfonds.