Eén van de grootste camperverzekeraars van Nederland

Gunstige Bonus/Malus ladder camperverzekering

Om de premie voor uw camperverzekering vast te stellen, gebruiken alle kampeerautoverzekeraars een systeem dat officieel de "Bonus/Malus ladder" heet. Dit systeem gaat uit van een basispremie waarop u, afhankelijk van het aantal jaren dat u schadevrij heeft gereden, een korting ("bonus") krijgt die wordt uitgedrukt in een percentage (bijvoorbeeld 80% korting).

Bij de Bonus/Malus ladder van alle camper verzekeraars horen verschillende "treden". De hoogste trede geeft bij elke verzekeraar de hoogste korting.

Laten we eens aannemen dat u zich thans bij Camperverzekerd op trede 15 bevindt. Deze trede staat bij Camperverzekerd gelijk aan 80% korting op de eerder genoemde basispremie.

Indien u in een verzekeringsjaar geen schade claimt, dan stijgt u één trede op de ladder. In bovengenoemd voorbeeld zou u zich bij Camperverzekerd volgend jaar dus op trede 15 bevinden, en uw korting zou daardoor volgend jaar toenemen tot 80%.

Let op: Elke verzekeraar heeft een andere Bonus/Malus ladder, waarbij de ene voordeliger voor de verzekerde is dan de ander.

De hoogst haalbare trede op de Bonus/Malus ladder van Camperverzekerd is trede 20 (80% korting). Deze hoge trede biedt u een zeer groot voordeel: Indien u een schade claimt bij Camperverzekerd, valt u terug naar trede 15. Deze trede biedt nog steeds 80% korting. Hierdoor kunt u bij Camperverzekerd op de hoogste trede altijd een schade claimen, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw kortingspercentage én uw premie. Camperverzekerd heeft hiermee een zeer gunstige Bonus/Malus ladder!

Daarnaast heeft Camperverzekerd als enige camper verzekeraar een unieke gescheiden Bonus/Malus ladder welke u nog meer voordeel oplevert indien u een schade claimt.

Bij onder andere de camperverzekering van AVECO camperverzekering heeft een schadeclaim altijd invloed op uw korting en de premie (ook als u de hoogste trede heeft bereikt valt u dus direct terug in korting bij een schadeclaim!).

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Camperverzekerd.

Heeft u vragen over uw verzekeringsdekking met betrekking tot COVID-19? Lees de veelgestelde vragen.×