Eén van de grootste camperverzekeraars van Nederland

Na aanvraag direct verzekerd!
Ook in het weekend.

Camperverzekeringen vergelijken

Snel en gemakkelijk de premie en voorwaarden van camperverzekeringen vergelijken met de camperverzekering van Camperverzekerd? Op deze pagina kunt u camperverzekeringen vergelijken met Camperverzekerd. Tevens kunt u op deze pagina de goedkoopste premie berekenen en vergelijken voor uw camperverzekering bij Camperverzekerd. Tot slot vindt u op deze pagina een opsomming van belangrijke polisvoorwaarden van camperverzekeraars waarvan wij denken dat deze zeer bepalend zijn voor uw keuze voor een bepaalde camperverzekering. Wij hopen u hiermee een bijdrage te leveren om de (vaak lastig leesbare) polisvoorwaarden van verzekeraars iets makkelijker te vergelijken.

Camperverzekeringen vergelijken

Camperverzekeringen kennen de meest uiteenlopende verschillen in premie en voorwaarden. Camperverzekerd adviseert u voorafgaand aan een aanvraag van een camperverzekering de diverse aanbieders van camperverzekeringen onder andere te vergelijken op basis van premie, dekkingen en polisvoorwaarden.

Prijs c.q. premie is voor velen vaak het belangrijkste item om camperverzekeringen te vergelijken. Echter wij raden u aan om ook goed kennis te nemen van de verschillen in de polisvoorwaarden, zodat vervelende verrassingen achteraf voorkomen kunnen worden.

1. Camperverzekeringen vergelijken op basis van premie

Het eerste vergelijk voor een camperverzekering wordt doorgaans gemaakt op basis van premie. Houdt u er rekening mee dat premies voor camperverzekeringen door enkele verzekeraars nog exclusief 21% assurantiebelasting, polis-/ wijzigingskosten, termijntoeslagen en prolongatiekosten worden geoffreerd. Deze toeslagen en kosten komen bovenop de premie waardoor het uiteindelijk een duurdere totaalpremie wordt, dan in eerste instantie gedacht!

Camperverzekerd toont direct een eerlijke premievergelijking: De premie die daadwerkelijk bij een verzekerde wordt geïncasseerd van de bankrekening. Op de website van Camperverzekerd kunt u direct een premieberekening maken waarbij u een totaalpremie krijgt geoffreerd inclusief assurantiebelasting. Camperverzekerd rekent geen polis- of wijzigingskosten en geen premietoeslagen voor maand- of kwartaalbetaling.

Direct camperverzekeringen vergelijken op prijs

2. Camperverzekeringen vergelijken op basis van voorwaarden en dekkingen

Polisvoorwaarden zijn vaak lastig te doorgronden, maar zijn wel van wezenlijk belang om een goede keuze te kunnen maken voor een camperverzekering. Is die goedkope camperverzekering namelijk wel goed? Heeft die andere camperverzekeraar met die duurdere premie betere voorwaarden? En zo ja, rechtvaardigt die duurdere premie van die camperverzekeraar die betere voorwaarden?

Kortom camperverzekeringen vergelijken op basis van prijs én voorwaarden is verstandig voorafgaand aan uw keuze voor een goede camperverzekering.

Om uw keuze voor een goede camperverzekering op basis van dekkingen en voorwaarden te vergemakkelijken treft u hieronder enkele punten aan die voor een camperbezitter van groot belang zijn om camperverzekeringen te vergelijken. Let wel; het betreft hier een leidraad waarvan de opsomming niet-limitatief is.

Taxatiewaardegarantie/aankoopwaardegarantie bij verzekering van een occasion camper

Indien u een occasion camper aankoopt kunt bij diverse camperverzekeraars in aanmerking komen voor een waardegarantie. Diverse camperverzekeraars hanteren hiervoor diverse benamingen. Bijvoorbeeld: aanschafwaarderegeling, taxatiewaardegarantie of aankoopwaardegarantie. Verschillende camperverzekeraars hanteren een aankoop-/aanschafwaardegarantie van 3 jaar. Dan is uw camper, in sommigegevallen afhankelijk van de verzekerde waarde, de eerste drie jaar verzekerd tegen de aankoopwaarde. Dat is het bedrag dat u voor de camper heeft betaald, inclusief alle accessoires. Deze aanschafwaarde wordt door de verzekeraar vergoed indien u een all-risks camperverzekering heeft en uw camper gestolen wordt of total loss is. Na drie jaar vergoeden de meeste camperverzekeraars de dagwaarde. 

Over het algemeen kunt u beter gebruik maken van camperverzekeraars die een taxatiewaardegarantie c.q. taxatieregeling bieden. Op basis van taxatie wordt doorgaans door verzekeraars een langere waardegarantie verleend. Veelal zelfs 5 jaar, hetgeen uiteraard een langere en betere periode is dan een aanschafwaarderegeling van 3 jaar.

Indien u in het bezit bent van een tweedehands camper adviseren wij u camperverzekeringen te vergelijken die ook een taxatiewaardegarantie bieden. Camperverzekerd biedt een taxatiewaardegarantie van maar liefst 5 jaar!

Inboedel-/ inventarisdekking van de camper

Onder inboedel, ook wel inventaris genoemd, wordt verstaan de losse zaken in uw camper. Vaak kunt u bij camperverzekeraars inboedel meeverzekeren, omdat uw eigen inboedelverzekering voor uw huis een zeer beperkte dekking (of zelfs helemaal geen dekking) biedt voor inboedel in uw camper. De meeste camperverzekeraars verstaan onder inboedel of inventaris bijvoorbeeld levensmiddelen, potten, pannen, beddengoed, bestek, campingstoeltjes en dergelijke. Kleding, elektronica en kostbaarheden wordt doorgaans niet tot de inboedel van de camper gerekend. Vergelijk daarom altijd de polisvoorwaarden van de desbetreffende camperverzekeraar voor meer informatie. De inventarisdekking van de diverse camperverzekeraars kunt u vergelijken op onze pagina: Inboedel verzekerd in de camper

Uw huisdier(en) meeverzekerd?

U wilt uiteraard dat de inzittenden in de camper zelf goed zijn verzekerd, maar denkt u ook aan uw huisdier(en)? Bij een aanrijding kan er niet alleen materiële schade ontstaan aan uw camper. Ook de inzittenden en uw huisdier(en in de camper kunnen gewond raken.

Kunt u door pech of ongeval niet meer met de camper rijden en moeten de camper en de inzittenden gerepatrieerd worden? Dan is het wel zo prettig dat niet alleen de camper en de inzittenden, maar ook de huisdier(en) terug naar Nederland worden gehaald.

Kiest u daarom een goede camper- en reisverzekering die ook dekking biedt voor geneeskundige kosten van uw huisdier als gevolg van een aanrijding met de camper. En kiest u voor een verzekeraar die niet alleen uzelf, maar ook ook uw geliefde huisdier repatrieert!

Eigen risico bij schade aan uw camper

Wanneer u zich bij uw camperverzekeraar met een schade meldt zal uw verzekeraar in veel gevallen een eigen risico in rekening brengen. Vaak gaat het om een verplicht eigen risico die in extreme gevallen kan oplopen tot een verplicht eigen risico van € 1.000,- per schade. Er zijn ook camperverzekeraars die korting verlenen indien u kiest voor een vrijwillig (verhoogd) eigen risico. Meer informatie over het eigen risico van camperverzekeringen kunt u nalezen en vergelijken op onze pagina: Eigen risico bij schade aan camper

Hoe gunstig is de Bonus/Malus ladder van een camperverzekering?

Om de premie voor uw camperverzekering vast te stellen, gebruiken alle camperverzekeraars een systeem dat officieel de "Bonus/Malus ladder" heet, maar dat in de volksmond veelal "no claimkorting" wordt genoemd. Het bonus-malussysteem beloont schadevrije rijders met een lagere premie en straft schaderijdende bestuurders met een hogere premie. De Bonus-Malusladder bestaat uit een aantal treden. Aan elke trede is een bepaalde korting of bij sommige verzekeraars zelfs toeslag op de premie gekoppeld. Hoe de Bonus/Malus ladder eruit ziet en hoe ermee wordt omgegaan, verschilt per camperverzekeraar. De Bonus/Malus ladder is een belangrijk item om uw keuze te bepalen voor een camperverzekering. Immers een "slechte" Bonus/Malus ladder kan bij onverhoopte schadeclaims op de camperverzekering zeer vervelende gevolgen hebben voor de premie (hoge premies). Meer uitgebreide informatie over de Bonus/Malus ladders van de diverse camperverzekeraars kunt u nalezen en vergelijken op onze pagina: Bonus/Malusladders van camperverzekeringen vergelijken

Accessoires en/of luifel van de camper meeverzekerd?

Indien u accessoires en/of de luifel van uw camper wenst mee te verzekeren dient u dat vaak apart op te geven bij de camperverzekeraar. U kunt accessoires bij de meeste verzekeraars onbeperkt meeverzekeren. Soms worden er ook standaard bedragen genoemd voor accessoires of een luifel; bijvoorbeeld tot € 2.500,- meeverzekerd. Let op: soms zijn bepaalde accessoires verzekerd met een maximale vergoeding. Onder accessoires wordt meestal verstaan: af-fabriek, extra of later (na aflevering) vastgemonteerde zaken zoals een zonnecollector, fietsdrager, luifel, schotel, enzovoort.

Nieuwwaarderegeling bij verzekering van een nieuwe camper (WA/Casco camperverzekering)

Wat houdt een nieuwwaarderegeling precies in? Heeft u een nieuwe camper, waarvan u eerste eigenaar bent en is er sprake van totaalverlies (bijvoorbeeld total loss of diefstal) dan krijgt u bij de meeste camperverzekeraars gedurende de periode van de nieuwwaarderegeling, de nieuwwaarde van de camper vergoed. Dit is het bedrag dat nodig is om dezelfde (of gelijkwaardige) camper (en eventuele meeverzekerde accessoires) aan te schaffen. Vaak geldt de nieuwwaarderegeling slechts één jaar. Daarna hanteert de verzekeraar een afschrijvingsregeling in het tweede en derde jaar. In de jaren erna krijgt u alleen de dagwaarde vergoed. Maar er zijn ook camperverzekeraars die een langere termijn voor de nieuwwaarde hanteren (eventueel tegen premietoeslag). Indien u een nieuwe camper aankoopt is de nieuwwaarderegeling een belangrijk item om uw keuze voor een camperverzekering te maken. De nieuwwaarderegelingen van verschillende camperverzekeringen kunt u bekijken en vergelijken op onze pagina: Nieuwwaarderegeling camperverzekering

Welke bijzondere polisuitsluitingen zijn er bij camperverzekeringen?

Is overbeladen c.q. overbelading van de camper wel verzekerd? Biedt de camperverzekering alleen dekking voor recreatief gebruik of is het ook toegestaan om de camper voor bijvoorbeeld andere doeleinden te gebruiken zoals woon-werkverkeer? Mag de camper het hele jaar gebruikt worden of is alleen seizoensgebruik verzekerd? Hoeveel kilometer per jaar mag u rijden met de camper? Hoeveel dagen per jaar mag u met de camper in het buitenland verblijven? Is de camper ook in de stalling verzekerd? Is verhuur van de camper toegestaan? Uitlenen van de camper aan familie. Is dat toegestaan? Allerlei zaken die in de polisvoorwaarden omschreven staan en die van belang kunnen zijn voor de juiste keuze van een camperverzekering. Bijzondere polisuitsluitingen kunt u vergelijken en nalezen op onze pagina: Polisuitsluitingen camperverzekering

Overige aandachtspunten bij het vergelijken van verzekeringen?

Veel camperbezitters hebben naast een camperverzekering ook een doorlopende reisverzekering. Men denkt met de doorlopende reisverzekering goed verzekerd op reis te gaan met de camper. In de praktijk blijken er echter toch nog veel hiaten in de reisdekkingen te zitten van de "standaard" reisverzekeraars. Vergelijk daarom goed de doorlopende reisverzekeringen en voorkom zo onaangename verrassingen.

Belangrijke dekkingen zijn onder andere de reisduur. Gaat u voor langere tijd naar het buitenland? Vergewis u er dan van dat de meeste reisverzekeraars maximaal 45 of 60 dagen aangesloten buitenlanddekking verlenen. Gaat u op reis in Nederland? Veel verzekeraars bieden geen dekking op de doorlopende reisverzekering voor reizen in Nederland. In sommige gevallen wel, maar alleen als u een boekingsbewijs kunt overleggen. Aangezien camperaars bij uitstek op plaatsen overnachten waarbij een boekingsbewijs niet van toepassing is (camperplaatsen, vrije natuur, etc.), is dit dan ook een eis waar vaak onmogelijk aan is te voldoen.

De doorlopende reisverzekering van Camperverzekerd biedt ook dekking voor een niet vooraf geboekte vakantie (dus geen overlegging van een boekingsbewijs) in eigen land. Andere punten van aandacht bij een reisverzekering kunnen zijn; zijn de fietsen meeverzekerd? Worden meereizende huisdieren (bijvoorbeeld uw hond) in de camper ook gerepatrieerd bij schade aan de camper? Huisdieren worden namelijk veelal uitgesloten op de doorlopende reisverzekering. Etcetera. Een goed vergelijk van polisvoorwaarden is raadzaam!

Ook pechhulp, repatriëring en huurkosten van een vervangende camper zijn zeer belangrijke dekkingen. Ook hiervoor geldt dat het de moeite loont om dit te vergelijken. Veel camperbezitters kiezen zonder een vergelijk te maken direct voor een Wegenwacht service van de ANWB om bij pech met de camper geholpen te worden. U kunt echter ook bij diverse camperverzekeraars pechhulp, repatriëring en vervangend vervoer meeverzekeren. Een ANWB Wegenwacht service is voor de camper dan niet meer noodzakelijk.

Camperverzekerd heeft een doorlopende reisverzekering waarbij ook dekking is voor pechhulp, repatriëring en vervangend vervoer. Op deze wijze heeft u een reisverzekering en pechhulpservice gecombineerd. Hierbij profiteert u van een aanzienlijk prijsvoordeel en heeft u één aanspraakpunt voor al uw zaken omtrent de camper. Meer uitgebreide informatie over onze doorlopende reisverzekering met pechhulp voor campers kunt u nalezen en vergelijken op onze website.

De voordeligste premie voor uw camperverzekering