Eén van de grootste camperverzekeraars van Nederland

Overbelading van uw camper

Alles over overbelading camper! Voor iedere camper is een toegestane maximum massa vastgesteld. Het maximum toegestane massa staat vermeld op het kentekenbewijs.Overbelading camper Overbeladen

Wat is overbelading?

De bestuurder van een camper die in het bezit is van een rijbewijs B, mag in dat geval een camper besturen met een maximum toegestane massa tot 3500 kg (Massa leeg voertuig + laadvermogen = maximum toegestane massa).

Weegt het voertuig meer dan 3500 kg, dan is er sprake van overbelading en dat is volgens de wetgeving strafbaar. Bij overschrijding van het gewicht met een bepaald percentage volgt er altijd een boete.

Eén van de redenen om overbelasting aan te pakken is dat het invloed heeft op de remvertraging en dus op de verkeersveiligheid. Daarnaast veroorzaakt overbelading schade aan het wegdek.

Overbelading en boetes

De politie in binnen- en buitenland controleert regelmatig of er sprake is van overbelading bij motorrijtuigen. Is er sprake van overbelasting van uw camper? In dat geval riskeert u een boete. Daarnaast kan de politie een aanvullende maatregel opleggen, bijvoorbeeld: de kampeerauto moet blijven staan en de lading dient overgeladen worden.

Wij adviseren u dan ook uzelf ervan te vergewissen wat in uw geval de maximale toegestane massa is. Beschikt u alleen over een rijbewijs B? Dan is de maximum toegestane massa van uw camper ten hoogste 3500 kg.

Daarnaast adviseren wij u kennis te nemen van het laadvermogen, zoals omschreven staat op het kentekenbewijs. U kunt op het kentekenbewijs van uw kampeerauto dus nalezen hoeveel u maximaal mag laden volgens de wettelijke normen.

Indien u het idee heeft dat u te zwaar beladen bent volgens de norm van het kentekenbewijs kunt u altijd uw camper (in reisklare toestand; dus met alle bagage in de camper) laten wegen op een weegbrug. Op deze wijze krijgt u een goede indruk van het totale gewicht van uw camper.

Probeer er in elk geval altijd voor te zorgen (ook voor uw eigen veiligheid) dat u binnen de wettelijke normen opereert. Overbelading van de camper brengt grote risico’s met zich mee.

Camperverzekering en overbelading

In de praktijk blijkt helaas dat veel kampeerautobezitters te zwaar beladen rondrijden. Meer dan 70% van de camperaars rijdt (vaak onbewust) té zwaar beladen met de camper, met alle risico’s van dien.

Zoals blijkt, riskeert u hiermee een boete. Daarnaast speelt ook een ander probleem;

Verzekeringstechnisch speelt overbelading ook een belangrijke rol. Ook hier zijn camperaars zich doorgaans niet van bewust.

Veel campers worden verkocht met een leeg gewicht van bijvoobeeld 3250 kg, zodat er nog maar 250 kg aan laadvermogen overblijft.

Daarnaast worden veel (import)campers qua gewicht “terug gekeurd” om zodoende aan het criteria B-rijbewijs te voldoen.

Feitelijk zitten al deze campers dus al dicht bij de maximale 3500 kg grens. Met wat extra bagage wordt de 3500 kg grens in de praktijk altijd overschreden, waardoor campers altijd te zwaar beladen rondrijden.

U kunt zich voorstellen dat als campers overbeladen zijn en een grote schade veroorzaken waarbij zowel materiële- als letselschade geclaimd wordt door derden, en door de verzekeraar wordt aangetoond dat er een relatie kan worden gelegd tussen het ontstaan van de schade en de overbelading, dit voor een verzekeraar grond kan zijn om de schade te verhalen op de eigenaar van de te zwaar beladen camper. Uiteraard geen wenselijke situatie dat een verzekerde door de eigen verzekeraar aansprakelijk wordt gesteld.

Behalve dat veroorzaakte materiële- en/of letselschade aan derden, op de eigenaar van de te zwaar beladen camper wordt verhaald, zal ook de schade aan de eigen camper doorgaans niet vergoed worden.

Vele verzekeraars kennen in de polisvoorwaarden uitsluitingen voor schade aan de eigen camper als het gaat om overbelading.

Passages in de polisvoorwaarden als "Schade als gevolg van overbelasting is uitgesloten" is eerder regel dan uitzondering.

Overbelading wordt in de polisvoorwaarden van de camperverzekering van Camperverzekerd niet met name uitgesloten van de dekking.

Diverse andere camperverzekeraars hanteren in de polisvoorwaarden camperverzekering wel met name genoemde uitsluitingen met betrekking tot overbelasting:
1. DOA Camperverzekering
Van de verzekering is uitgesloten;
Schade als gevolg van het zwaarder beladen van de kampeerauto dan op grond van de constructie door de overheid is toegestaan.

2. NKC Camperverzekering
Geen uitkering of hulp word verleend in geval van uitvallen van de kampeerauto/aanhangwagen als gevolg van slecht onderhoud, slechte staat en/of overbelasting van de kampeerauto/aanhangwagen.

3. AVECO Camperverzekering
Voor welke schade bent u niet verzekerd?
Schade die het gevolg is van overbelasting

en

Wanneer vergoeden wij de schade niet?
Als u de camper belaadt boven de technische maximum massa zoals aangegeven op het kentekenbewijs en/of het typeplaatje van uw (bus)camper dan wel van het onderstel van de camper.

Wij raden u aan om uw polisvoorwaarden te raadplegen voor specifieke informatie.

Kort gezegd komt het er op neer dat indien u bewust dan wel onbewust té zwaar beladen met uw camper rondrijdt een risico neemt. Behalve een eventuele boete van de politie kan de verzekeraar dus ook nog eens alle veroorzaakte schade op u verhalen en de uitkering van de schade aan de eigen kampeerauto weigeren op grond van overbelasting.

Camperverzekerd adviseert daarom te allen tijde rekening te houden met het maximum toegestane massa. Dit voorkomt in elk geval eventuele problemen met politie of andere instanties.

Heeft u vragen over uw verzekeringsdekking met betrekking tot het coronavirus? Lees de veelgestelde vragen.×