Eén van de grootste camperverzekeraars van Nederland

Ik ben toch allrisk verzekerd?!?

Vrijdag 18 augustus 2023. Door Sander Bouhuijs. 11590 x gelezen - Reageer op dit artikel

De meeste camperaars bezitten een camper welke een aanzienlijke waarde vertegenwoordigd. Het merendeel van de camperbezitters heeft voor de camper daarom een WA + Volledig casco camperverzekering om zo min mogelijk risico te lopen in geval van schade. De WA + Volledig casco verzekering, in de volksmond ook wel allrisk genoemd, is de meest uitgebreide verzekeringsdekking. Deze verzekering zorgt ervoor dat schade aan de camper gedekt is, bijvoorbeeld aanrijdingsschade door eigen schuld.Allrisk camperverzekering

Onbegrip en onvrede

Alhoewel de naam allrisk doet vermoeden dat alle risico’s gedekt zijn op de verzekering, is dat in de praktijk helaas niet het geval. Ook een allrisk camperverzekering kent diverse bekende en minder bekende uitsluitingen. Als een schade niet (volledig) voor vergoeding in aanmerking komt op een allrisk verzekering leidt dit vaak tot onbegrip en onvrede bij een campereigenaar. Dit onbegrip en deze onvrede komt veelal doordat men niet goed op de hoogte is van de polisvoorwaarden en/of de werking van een (camper)verzekering.

Om een beter beeld te scheppen van een allrisk camperverzekering en de werking van een verzekering in geval van schade bespreek ik in dit artikel enkele voorkomende situaties. Ik hoop hiermee een beter verwachtingspatroon te kunnen creëren bij de camperbezitter ten aanzien van een verzekering zodat men minder onaangenaam verrast is bij schade.

Wat biedt een allrisk camperverzekering?

Een allrisk verzekering is op hoofdlijnen bij verzekeraars redelijk uniform. Een allrisk verzekering biedt dekking tegen met name genoemde schadegebeurtenissen tijdens de looptijd van een verzekering. Enkele voorbeelden zijn: diefstal, brand, inbraak, hagel, storm of vandalisme.

Een allrisk verzekering biedt ook dekking tegen schade als gevolg van een aanrijding (ook door eigen schuld), omslaan, van de weg en/of te water geraken, al dan niet veroorzaakt door een eigen gebrek van de camper.

Wat is niet verzekerd op een allrisk camperverzekering?

Uitgesloten is schade waarbij de bestuurder van de camper ten tijde van de schadegebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of drugs verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht de camper naar behoren te besturen.

Een andere algemene uitsluiting is schade aan de camper indien de bestuurder niet over een geldig rijbewijs beschikt. Uitgesloten is ook schade door diefstal die het gevolg is van onvoldoende zorg. Bijvoorbeeld door deuren of ramen open te laten staan of de sleutels achter te laten in de camper.

Laat daarom nooit (reserve)sleutels van uw camper (of van de bijbehorende beveiligingssloten) in uw camper liggen als u de camper verlaat. Ook niet als u deze verstopt, bijvoorbeeld in een bagageruimte of achter een serviceluik. Of onder de camper (verborgen en gemonteerd aan het chassis). Bewaar ook niet de tenaamstellingscode behorende bij uw kentekencard in uw camper.

Tot slot een laatste voorbeeld van een redelijk bekende uitsluiting: schade door verhuur van de camper, tenzij door de verzekeraar vooraf goedgekeurd. Doorgaans brengt een verzekeraar dan een premietoeslag in rekening.

Uitsluitingen die voor de meeste camperbezitters wel begrijpelijk en bekend zijn en daarom veelal goed te aanvaarden.

Minder bekende uitsluitingen zijn er ook:

De volgende minder bekende schadesituaties zijn ook niet verzekerd op een allrisk camperverzekering:

- Slijtage en langzaam inwerkende invloeden

Slijtage van onderdelen of accessoires van een camper is niet verzekerd. Vochtinwerking in een camper is helaas veel voorkomend: treedt er vocht op wat inwerkt in de camperwanden en de camper binnendringt via (kit)naden, rubbers, verbindingen of bijvoorbeeld schroefgaten dan is deze vochtschade c.q. lekkage niet verzekerd. Vochtinwerking kan grote schade veroorzaken. Het advies is dan ook om periodiek een vochtmeting uit te voeren en periodiek de kit en rubbers te inspecteren en waar nodig te vervangen om vochtproblemen te voorkomen.

Ontstaat er vocht of condens in glazen of kunststof ramen? Dat valt niet onder de verzekeringsdekking onder de noemer ruitschade (alleen ruitbreuk of steenslag).

Lees meer over vochtschade en het voorkomen hiervan in ons andere blogartikel: Vocht. De onzichtbare vernieler!

- Schade die u bewust zelf toebrengt

Is er sprake van grove schuld dan is de schade ook niet verzekerd: Slaat u bijvoorbeeld zelf een raam in van uw camper of gaat u zelf het tentdoek van uw hefdak (buscamper) opensnijden omdat u de sleutel in uw camper heeft laten liggen terwijl de deuren reeds vergrendeld zijn? Dan kan een verzekeraar deze zelf veroorzaakte schade aan de camper uitsluiten. In geval van het achterlaten van sleutels in uw camper adviseer ik u altijd eerst contact op te nemen met de alarmcentrale van uw verzekeraar of uw pechhulpverlener. Veelal kan een ingeschakelde hulpdienst zonder schade het probleem verhelpen.

- Kleurverschil

Kleurverschil is ook niet verzekerd. Verkleurt uw camper door bijvoorbeeld weersinvloeden en wordt de lak en bumper dof qua kleur dan is dat niet verzekerd. Krijgt u schade aan een verkleurd bumperdeel wat vervolgens vernieuwd wordt? Dan kan het nieuwe bumperdeel, omdat deze nieuw is, in kleur afwijken van de andere bumperdelen waarvan de kleur reeds vervaagd is. De verzekeraar zal in dat geval dan geen vergoeding bieden om andere (onbeschadigde) bumperdelen ook te vervangen omdat deze een doffe(re) kleurstelling hebben ten opzichte van het nieuwe bumperdeel.

- Eigen gebrek en fabricagefouten

Zaken die kapot gaan door ouderdom of eigen gebrek (artikel 7:951 van het Burgerlijk Wetboek) zijn ook niet verzekerd. Bijvoorbeeld: als een koelkast, satellietschotel of zelfs de motor van de camper kapot gaat door ouderdom, eigen gebrek of een fabricagefout dan is dat niet verzekerd op een camperverzekering. Komt u met pech te staan met de camper en u maakt kosten in een garage (bijvoorbeeld nieuwe distributieriem) dan kunt u deze reparatiekosten niet als schade declareren op uw camperverzekering of enig andere verzekering. Fabricagefouten zoals loslatende lak, hetgeen bij bepaalde merken/typen en modeljaren helaas voorkomt, is ook niet verzekerd op een camperverzekering.

Burgerlijk Wetboek - indemniteitsbeginsel

Buiten het feit dat een verzekering op grond van de polisvoorwaarden voor bepaalde schades wel dekking biedt en voor bepaalde schades niet, speelt het Burgerlijk Wetboek ook een rol. Een verzekering en een eventuele schadevergoeding op grond van een verzekering houdt rekening met het Burgerlijk Wetboek.

In de verzekeringsbranche geldt, met inachtneming van bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld het principe dat uitsluitend de werkelijk geleden schade voor vergoeding in aanmerking komt en de verzekerde er financieel niet beter van mag worden. Het zogenoemde indemniteitsbeginsel (artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek).

Het uitkeren van uitsluitend de werkelijk geleden schade resulteert in enkele voorbeelden:

- Onbeschadigde onderdelen worden niet vergoed

Heeft u een aanrijding gehad waarbij de buitenspiegel aan de linkerzijde beschadigd is geraakt en vervangen dient te worden? Stel; De originele spiegel is niet meer leverbaar door de fabriek en er wordt een soortgelijke en in nieuwprijs gelijkwaardige nieuwe spiegel gemonteerd welke echter wel afwijkt van de andere onbeschadigde spiegel aan de rechterzijde. In dat geval zal de verzekeraar dan helaas geen vergoeding verstrekken om ook de spiegel aan de rechterzijde te vervangen.

Ditzelfde kan ook optreden als er een kunststof ruit van het woongedeelte vervangen dient te worden maar niet meer in de originele kleur (bijvoorbeeld bruintint) leverbaar is en er een raam met grijstint wordt geplaatst. De verzekeraar zal dan niet de vervanging van alle andere onbeschadigde ruiten vergoeden omdat er sprake is van kleurverschil, hoe vervelend ook.

- Aftrek nieuw voor oud

Heeft u een klapband rechtsachter van uw vier jaar oude band en u besluit direct twee nieuwe achterbanden te kopen? U claimt de gevolgschade (wielkast en spatborden kapot) alsmede twee nieuwe banden? De verzekeraar betaalt dan ten aanzien van de banden, indien schade aan banden niet is uitgesloten in de polisvoorwaarden, slechts één band (werkelijke schade).

In geval van schade aan banden zal de verzekeraar bovendien rekening houden met een aftrek ‘nieuw voor oud’, hetgeen een aftrek is op de vergoeding van een nieuwe band wegens leeftijd, gebruik, slijtage van de oude band. De verzekeraar zou bijvoorbeeld in deze situatie slechts 50% van de nieuwe band kunnen betalen omdat de oude beschadigde band al vier jaar oud was.

Bij volledige vergoeding van een nieuwe band zou er in bovengenoemde situatie een waardevermeerdering optreden ten opzichte van de situatie vlak voor de schade (vier jaar oude band). Aangezien de verzekeraar op grond van het indemniteitsbeginsel de verzekerde in dezelfde vermogenspositie dient te brengen, als waarin deze zich bevond vlak voor de schadegebeurtenis, zal deze bij de schadevergoeding een aftrek toepassen voor een bedrag ter grootte van de waardevermindering als gevolg van de vervanging van de oude band door de nieuwe band.

Deze aftrek wordt in geval van een gedekte schadegebeurtenis ook toegepast op andere slijtagegevoelige onderdelen zoals een uitlaat of accu. Ook voor deze onderdelen geldt namelijk dat die niet een eeuwige levensduur hebben.

- Accessoires zoals een luifel, schotel of zonnepaneel

Bij accessoires zoals bijvoorbeeld een luifel, satellietschotel, zonnepaneel, fietsendrager, navigatiesysteem, etc. is het ook gebruikelijk dat een verzekeraar afhankelijk van de waarderegeling en afhankelijk van de leeftijd van de accessoire een aftrek ‘ nieuw voor oud’ toepast oftewel een afschrijving. U kunt helaas, mede op grond van het indemniteitsbeginsel, van een verzekeraar niet verlangen dat u bijvoorbeeld voor een twaalf jaar oude beschadigde luifel een schadevergoeding ontvangt voor een geheel nieuwe luifel. Ook in dat geval zal de verzekeraar rekening houden met de leeftijd van de oude luifel en naar rato uitkeren in geval van een verzekerde schadegebeurtenis.

Bij accessoires dient er bovendien rekening mee te worden gehouden dat waarde van de accessoires moet zijn inbegrepen in de verzekerde som van de camperverzekering. Heeft u een camperverzekering met een Casco verzekeringsdekking en laat u na aanschaf of taxatie accessoires toevoegen of wijzigen? Geeft u dit dan door aan uw verzekeraar zodat de verzekerde som hierop kan worden aangepast. Op deze wijze loopt u niet het risico dat later gemonteerde accessoires niet zijn verzekerd in geval van schade.

- Schade op schade?

In lijn van het schadevergoedingsbeginsel zijn er ook omstandigheden die een rol kunnen spelen als er al schade aan een camper aanwezig was. Stel dat u een camper koopt met hagelschade op de dakplaat. Niet veel later na aankoop vallen er wederom hagelstenen op het dak. U constateert meer deukjes in het dak dan eerder het geval was. In dat geval kunt u de reparatiekosten van het dak niet declareren bij de verzekeraar. Het dak was immers reeds beschadigd en had om die reden reeds vervangen moeten worden. De extra deukjes geven geen meerkosten in dat geval.

Een ander voorbeeld: U koopt een camper met een lichte schade aan de achterbumper (hoek rechtsachter). Deze schade kan gerepareerd worden, maar u besluit de schade zo te laten. Vervolgens rijdt u tegen een paaltje en de bumper linksachter raakt behoorlijk beschadigd. De achterbumper is één geheel en dient nu deze beschadigd is aan beide zijden en gelet op de ernst van de nieuwe schade, vervangen te worden voor een geheel nieuwe bumper.

In dat geval zal de verzekeraar bijvoorbeeld slechts 50% schadevergoeding verstrekken voor de nieuwe achterbumper, omdat er reeds een oude aanwezige schade was.

Een ander voorbeeld: Uw buscamper heeft helaas wat roestvorming op de carrosserie. U krijgt een aanrijding op nagenoeg dezelfde plaats waar de roestvorming aanwezig is. Herstel van de schade en het opnieuw in kleur spuiten van de beschadigde delen is alleen op een juiste manier mogelijk als ook de roestvorming wordt meegenomen in de schade. In dat geval zal er een aftrek plaatsvinden op de schadevergoeding voor de oude schade (roestvorming). U zou dan bijvoorbeeld een bedrag zelf moeten bijdragen.

Reeds aanwezige beschadigingen kunnen dus invloed hebben op de schadeafwikkeling en schadevergoeding.

Andere nadelige factoren bij een schadeclaim

Als vastgesteld is dat een schade voor vergoeding in aanmerking komt op een verzekering wil dit helaas niet altijd betekenen dat het ook zinvol is om de schade te claimen. Er zijn diverse omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat u minder schadevergoeding ontvangt dan u had verwacht. Denkt u hierbij aan de eerder genoemde aftrek bij schades.

Hoog eigen risico

Als de verzekeraar ook een eigen risico hanteert (veelal als u kiest voor een niet aangesloten schadeherstelbedrijf) dan kan er op grond van een aftrek en eigen risico soms zelfs geen vergoeding worden verstrekt.

Heeft u bijvoorbeeld schade aan een zeven jaar oude fietsendrager waarvan een nieuwe fietsendrager 600 euro kost en het arbeidsloon voor de- en montage 150 euro? De verzekeraar past 50% aftrek toe op de nieuwe fietsendrager en stelt 450 euro beschikbaar aan schadevergoeding. U heeft een eigen risico van 500 euro omdat u gekozen heeft voor een niet aangesloten herstelbedrijf van de verzekeraar? In dat geval blijft de schadevergoeding dan onder het eigen risico en kunt u door die omstandigheden geen aanspraak maken op een vergoeding. Let u daarom altijd goed op het eigen risico bij een verzekeraar in geval van schade.

Terugval hoger dan het schadebedrag

Er zijn ook omstandigheden zie ervoor zorgen dat de nadelen van een claim op een verzekering soms zwaarder wegen dan de hoogte van het schadebedrag.

Verzekeraars werken allemaal met een bonus/malus ladder. Dit is een systeem waardoor u bij schadevrij rijden een hoge(re) korting ontvangt en dus kunt profiteren van een aantrekkelijkere premie. Claimt u daarentegen schade(s) dan kunt u in korting omlaag gaan en daardoor te maken krijgen met een hogere premie. Afhankelijk van de positie op de bonus/malus ladder en afhankelijk van het soort schade kan een claim op de verzekering nadelig uitpakken.

Claimt u bijvoorbeeld een schade door botsing met een paaltje (aanrijding) van 1.000 euro dan heeft dat invloed op de bonus/malus ladder van uw camperverzekering. Staat u wegens weinig schadevrij gereden jaren op een lage(re) positie op de bonus/malus ladder dan kan door de terugval in korting een situatie ontstaan waarbij u flink meer premie gaat betalen als gevolg van de schade.

Stel dat u in dergelijke situatie van 80% naar 50% korting zou terugvallen en verspreid over drie jaar in totaliteit 1.200 euro meer premie zou moeten betalen dan loont het logischerwijs niet om een dergelijke schade te claimen.

Houdt u daarom altijd rekening met de positie op de bonus/malus ladder en de terugval in schadevrije jaren en no-claimkorting. Uw verzekeraar kan u voorafgaand aan een officiële schademelding altijd informeren over de eventuele terugval in korting en gevolgen voor uw premie en schadevrije jaren.

‘Sigaar uit eigen doos’ en ‘waarvoor ben ik dan verzekerd’

Er zijn overigens schadesituaties denkbaar waarbij u geen eigen schuld hebt, maar deze wel van invloed zijn op de bonus/malus ladder van uw verzekering. Denkt u bijvoorbeeld aan schades door een klapband of als gevolg van steenslag. Een marter die kabels doorbijt, vandalismeschade of schade aan uw geparkeerde camper door een onbekende automobilist.

Allemaal schades waar u zelf niet veel aan kunt doen, maar toch negatief uitwerken op de bonus/malus ladder en daardoor de schadevrije jaren en mogelijk zelfs de premie.

Dat dit een onrechtvaardig gevoel met zich meebrengt is begrijpelijk. Veelal voelt het dan in die situaties dat men zich dubbel gestraft voelt als de premie omhoog gaat en een schadeclaim zo goed als zelf betaald wordt door de hogere premie. Opmerkingen als ‘sigaar uit eigen doos’ of ‘waarvoor ben ik dan verzekerd’ zijn dan veelgehoorde opmerkingen, veelal gevoed door onbegrip maar ook onbekendheid met de materie.

Premies betaalbaar houden

Helaas kan ik de werking van verzekeringen niet voor u veranderen. Ik kan u slechts verdieping geven in de werking van een verzekering zodat u van te voren beter weet wat u van uw verzekeraar kunt verwachten bij een schadesituatie.

Zoals eerder omschreven komen sommige acties voort uit wetboekbepalingen (dwingend recht). Andere acties vanuit polisvoorwaarden; denk aan het eigen risico of de bonus/malus systematiek. Verzekeraars hebben de bonus/malussystematiek en het eigen risico niet in het leven geroepen om verzekerden te ‘pesten’, maar om de premies betaalbaar te houden voor alle verzekerden en ervoor te zorgen dat premie-inkomsten zo veel mogelijk in verhouding blijven staan tot de schadevergoeding aan alle verzekerden.

Algemeen bekend is dat de motorrijtuigverzekeraars in Nederland de afgelopen jaren onder druk staan en velen van hen door verschillende factoren verliezen lijden of net aan rendabel hun premietarief kunnen hanteren. Zou er geen bonus/malus systematiek of eigen risico bestaan, dan zou uw premie een veelvoud zijn van hetgeen u nu betaalt voor uw verzekering.

Leuker kan ik het helaas niet voor u maken, hopelijk wel duidelijker.

Vrijdag 18 augustus 2023. Door . 11590 x gelezen - Reageer op dit artikel
Deel dit artikel

Camperverzekerd: dé specialist in camperverzekeringen

 • Lage premie!
 • Snelle hulp bij schade
 • Geen verplicht eigen risico
 • Beste prijs/kwaliteit
 • Geen verborgen kosten
 • Expert in camperverzekeringen

Bereken direct uw premie »

Reacties

 1. Duidelijk verhaal, maar het vergroot de argwaan tegen verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen. Met name het "nieuw voor oud " verhaal blijft aanleiding voor discussie. Wat u beschrijft zou beter moeten worden verwoord in de polis. Bij all risk verzekering lijkt een total loss het gunstigste ongeluk!
  Hejo 12 december 2017 om 12:58
 1. Hallo. Een vraag over de keeftijd van banden. Ik lees veel over de keeftijd van banden en dat die om de zes jaar vervangen moeten worden. Ik heb de camper verzekerd bij jullie, maar kan hier niets over vinden. Hoe zit het precies? Met vriendelijke groet, Jan Mulder
  Jan Mulder 04 augustus 2022 om 19:46

Reageer op dit artikel

Welkom op het Camperverzekerd blog! We zijn blij met uw deelname aan ons platform en we verwelkomen iedere reactie. Wij hebben als uitgangspunt dat we geen reacties willen verwijderen. Wel hebben we regels opgesteld. Door op ons weblog te reageren, gaat u akkoord met onze huisregels.

Huisregels

 • Anonieme reacties zijn niet toegestaan. U moet reageren met uw echte naam en een geldig e-mailadres.
 • Houd het netjes en wees beleefd naar elkaar.
 • Niet schreeuwen. Gebruik geen woorden of zinnen die alleen uit hoofdletters bestaan in uw tekst.
 • Houd u aan het onderwerp.
 • Niet trollen. Verander uw identiteit niet in één discussie.
 • Vermeld geen persoonlijke gegevens in uw reactie.
 • Toon geen reclame-uitingen in uw reactie.

Reacties die hier niet aan voldoen kunnen wij verwijderen.

(wordt niet gepubliceerd)

Uw reactie

Verzekeringsdeskundige Sander Bouhuijs

Sander Bouhuijs is werkzaam bij Camperverzekerd als verzekeringsdeskundige. Camperverzekerd behoort tot de meest toonaangevende camperverzekeraars in Nederland en onderscheidt zich door een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Als verzekeringsdeskundige én camperaar zal Sander Bouhuijs belangrijke zaken op verzekeringsgebied in relatie tot campers en (camper)reizen onder uw aandacht brengen.

Camperverzekering specialist Sander Bouhuijs