Eén van de grootste camperverzekeraars van Nederland

Na aanvraag direct verzekerd!
Ook in het weekend.

Hulpverlening Nederland

Wanneer u in Nederland hulpverlening nodig heeft vanwege een schade met uw camper (geen mechanisch of elektronisch defect), heeft u ongeacht uw dekking (WA, WA + Beperkt Casco of WA + Casco) ter plaatse recht op hulp via de Camperverzekerd Help Service.

U kunt de Camperverzekerd Help Service 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer +31 (0)88 877 80 88. U vindt het telefoonnummer tevens op uw groene kaart (Internationaal Verzekeringsbewijs).

De groene kaart ontvangt u bij uw Camperverzekerd polis. Op de groene kaart staan telefoonnummers van de hulpdiensten voor het geval u schade of pech heeft. Wij raden u dan ook aan de groene kaart altijd mee te nemen indien u met de camper de weg opgaat.

Wanneer heeft u recht op hulp of vergoeding?

U heeft recht op hulp en/of vergoeding van de kosten indien;

 • de verzekering betrekking heeft op een camper, waarvoor het aansprakelijkheidsrisico is gedekt;
 • de hulpverlening tot stand is gekomen en/of de kosten zijn of worden gemaakt in overleg met en na instemming van de Help Service;
 • het recht op hulp wordt aangetoond aan de hand van de Hulpkaart (onderdeel van de groene kaart);
 • u volledige medewerking verleent;
 • de hulpverlening kan worden uitgeoefend en niet wordt verhinderd door een natuurramp.

Het recht op hulp ontstaat wanneer u met de camper en/of de gekoppelde aanhanger door een ongeval, brand of enig ander van buiten komend onheil (waaronder niet wordt verstaan een mechanisch of elektronisch defect) niet meer kan rijden en/of de bestuurder daardoor niet meer in staat is de camper te besturen, terwijl geen van de inzittenden bevoegd en in staat is het besturen over te nemen.

Let op: Indien u ook (pech)hulpverlening (onder andere hulp bij: mechanisch- of elektronisch defect, uitval van de bestuurder) wenst mee te verzekeren, dient u Doorlopende reis mee te verzekeren!

Waaruit bestaat de hulpverlening?

De hulpverlening binnen Nederland omvat;

 • berging en vervoer van de beschadigde camper en/of aanhanger naar één door de verzekerde te bepalen adres in Nederland;
 • het vervoer van de bestuurder en eventuele inzittenden met hun persoonlijke bezittingen per taxi naar één door de bestuurder te bepalen adres in Nederland.

Wat te doen indien u aanspraak maakt op hulpverlening in Nederland?

Indien er recht bestaat op hulpverlening in Nederland dient u onmiddellijk contact op te nemen met de Camperverzekerd Help Service. U kunt de Help Service 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer +31 (0)88 877 80 88. Indien u twijfelt over het recht op hulpverlening kunt u eveneens contact opnemen met de Camperverzekerd Help Service.

Vermeld voor de volledigheid in uw telefoongesprek met de Camperverzekerd Help Service altijd;

 • alle identiteits- en verzekeringsgegevens van de groene kaart (waaronder kenteken en polisnummer);
 • oorzaak van de stranding;
 • aard van de schade;
 • adres en telefoonnummer waar men u kan bereiken;
 • adres en telefoonnummer van de garage waar zich de gestrande camper en/of aanhanger bevindt (indien van toepassing);
 • aantal personen van het reisgezelschap;
 • hoeveelheid en aard van de reisbagage.

De Camperverzekerd Help Service geeft u onder andere hulpverlening in de vorm van adviezen en regelt voor u berging en vervoer van de camper/aanhanger en de inzittenden.

Het takelen, bergen en vervoer wordt uitgevoerd door erkende hulpverleners.

Indien u vragen heeft over de hulpverlening in Nederland kunt u ook contact opnemen met Camperverzekerd via telefoonnummer 0224 562 011.